team: Team Onderzoek Boomkwekerij Boskoop

13 maart 2023

Open dag Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt

Op vrijdag 29 september organiseren wij onze jaarlijkse open dag op onze Onderzoekskwekerij aan de Dijkgraafweg 32 in Hazerswoude Dorp. Tijdens de open dag krijgt u een rondleiding over de locatie en een toelichting op openbare onderzoeken en projecten. Meer informatie over de rondleidingen en aanmelden hiervoor volgt binnenkort. Wilt u via de e-mail op […] Lees meer…

16 februari 2023

Online training Veenvrij telen

Wilt u aan de slag met veenvrij telen? Delphy organiseert in maart een online training voor boomkwekers, vasteplantentelers en ervaren teeltverantwoordelijken die zich willen verdiepen in de praktische mogelijkheden en aandachtspunten. De training duurt 3 middagen en wordt online gehouden op donderdag 9, 16 en 30 maart 2023 van 15.00 tot 17.00 uur. >> Meer […] Lees meer…

6 februari 2023

Gewas- en velddemonstratiedagen in 2022-2023

In 2022 en 2023 staan de volgende dagen op de planning: (Dit overzicht wordt continue bijgewerkt zodra een datum, locatie en/of nieuwe velddag bekend wordt) 31 januari 2023 Pootaardappeldag 16 februari 2023 3e praktijkdag Leve(n)de Bodem Brabant maart 2023 21 april 2023 innovatiedag Pioenroos mei 2022 juni 2023 Robotiseringsdag klei juni 2023 Appeldag juni 2023 […] Lees meer…

9 augustus 2022

Spuitlicentiebijeenkomst Techniek en Veiligheid in de praktijk

Bijeenkomst is volgeboekt, aanmelden is niet meer mogelijk. Samen met Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop en andere partijen organiseert Delphy vrijdagmiddag 9 september 2022 een spuitlicentiebijeenkomst bij Kwekerij Lendert de Vos BV aan de Gouwedreef 1 in Reeuwijk. De bijeenkomst kan meetellen voor de verlenging van uw spuitlicentie categorie ‘Veiligheid en techniek’. Tijdens de bijeenkomst maakt […] Lees meer…

30 mei 2022

Demodag Duurzame Onkruidbestrijding Greenport Boskoop

Aanmelden Op initiatief van St. Greenport Regio Boskoop organiseert Delphy samen met andere partijen op vrijdag 1 juli een demodag onkruidbestrijding op de Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt aan de Dijkgraafweg 32 in Hazerswoude Dorp. Op deze demodag worden innovatieve ontwikkelingen op het gebied van duurzame onkruidbestrijding gedemonstreerd. In kleine groepen wordt u langs de […] Lees meer…

16 maart 2022

Gewasbeschermingsgids Boomteelt en Vasteplantenteelt 2022 incl. App

Bestel nu onze Gewasbeschermingsgids Boomteelt en Vasteplantenteelt 2022 inclusief inlogcode voor de App ‘Delphy GWB Gids 2022’. Met ons gewasbeschermingspakket bent u weer volledig up-to-date en heeft u alle informatie die boom- en vaste plantentelers nodig hebben voor een effectieve gewasbescherming. De gids Praktische adviezen per ziekte of plaag. Diverse nieuwe middelen. Adviezen voor onkruidbestrijding. […] Lees meer…