team: Team Chrysant

15 november 2018

Kas als Energiebron en Delphy starten samenwerking in cursus Het Nieuwe Telen

Al zes jaar organiseert het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron van LTO Glaskracht Nederland en ministerie van LNV de cursus Het Nieuwe Telen (HNT). Op steeds meer bedrijven zijn de basisprincipes van HNT de standaard geworden in het sturen van teelt en klimaat. Delphy en Kas als Energiebron gaan daarom per 2019 intensief samenwerken aan de cursus HNT. Lees meer…

26 Oktober 2018

Delphy Kennisdag 15 november 2018

Thema: Glastuinbouw klaar voor een fossielvrije toekomst? Een keynote speaker gaat in op de uitdagingen voor de tuinbouw op weg naar fossielvrij telen in 2040. Een achttal workshops (2 rondes) geven richting en handvatten om als teler en belanghebbende stappen te maken in verduurzamen van het teeltproces. Maarten Steinbuch, hoogleraar Robotica en lid van Singularity […] Lees meer…

15 Oktober 2018

Ons eerste magazine: DE Delphy

Ons eerste magazine is verschenen! DE Delphy biedt een inkijk in onze rol en betekenis voor de plantaardige sectoren in Nederland en internationaal. Al bladerend krijgt de lezer een beeld van ons dagelijks werk(gebied). Alle  activiteiten hebben betrekking op onze kernactiviteit: het ontwikkelen en implementeren van kennis. We zijn er trots op dat we voor […] Lees meer…

2 Oktober 2018

Agri&Food Carrièredag

Delphy staat op de Agri&Food Carrièredag op 16 november in de Jaarbeurs Utrecht. Op onze stand (nr. 17) spreek je enthousiaste Delphy-collega’s die je alles kunnen vertellen over werken of een stageplaats bij Delphy. Welkom! Lees meer…

11 juli 2018

Delphy lanceert promotiefilmpjes

Delphy is als merk goed ingeburgerd onder klanten en relaties. Delphy staat bekend als bedrijf dat actief is in kennisontwikkeling en kennisimplementatie in de plantaardige landbouw, in Nederland en wereldwijd. Om de breedte van het bedrijf onder de aandacht te brengen en om activiteiten en deskundigheid van Delphy breder te communiceren is besloten zeer regelmatig […] Lees meer…

4 juli 2018

DuurSaam Glashelder: excursie bedrijfsadvisering op 18 juli

Delphy is bij DuurSaam Glashelder betrokken via het uitvoeren van de bedrijfswaterscans en opstellen van het dossier water per bedrijf; het dossier dat een bedrijf op orde moet hebben voor waterschap en omgevingsdienst. Wij ondersteunen in overleg tussen bedrijven en waterschap/omgevingsdienst. Op 18 juli geven we een toelichting op de leergroepen die zullen starten, gericht […] Lees meer…

29 maart 2018

Greentech en TOFF

Delphy will be present at booth 08.340 in hall 8 at the Greentech en TOFF op juni 12, 13 and 14 2018 Lees meer…

13 maart 2018

Delphy volledig eigenaar Aegisto BV!

Delphy wordt per 15 maart 2018 volledig eigenaar van Aegisto BV. Delphy was al voor 50% eigenaar van Aegisto, en neemt de resterende 50% over van Botany BV. Aegisto voert al sinds 2010 deugdelijkheidsonderzoek van gewasbeschermingsmiddelen uit onder GEP (Good Experimental Practice) erkenning. Recent heeft de NVWA de certificering voor de uitvoering van dit onderzoek […] Lees meer…

11 januari 2018

Horti Contact 2018

Van 20 t/m 22 februari is Delphy met een stand aanwezig op de HortiContact, in de Evenementenhal in Gorinchem. Bezoek ons op standnr . 564. 20 – 22 februari 2018 Dag 1 dinsdag 20 februari 2018 13.00 – 21.00 uur Dag 2 woensdag 21 februari 2018 13.00 – 21.00 uur Dag 3 donderdag 22 februari […] Lees meer…