team: Team Biologische Landbouw

21 november 2022

Gewas- en velddemonstratiedagen in 2022-2023

In 2022 en 2023 staan de volgende dagen op de planning: (Dit overzicht wordt continue bijgewerkt zodra een datum, locatie en/of nieuwe velddag bekend wordt) december 2022 januari 2023 resultatendag Akkerbouw Noordoost 11 januari 2023 Aardbeidag 12 januari 2023 International Soft Fruit Conference 31 januari 2023 Pootaardappeldag 16 februari 2023 3e praktijkdag Leve(n)de Bodem Brabant […] Lees meer…

18 november 2022

GLB Bedrijfsscan

Met behulp van de bedrijfsscan kijken we samen wat het nieuwe GLB voor uw bedrijf betekent. Lees meer…

31 oktober 2022

Webinar GLB 2023 en 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Woensdag 2 november 2022 gericht op lössgronden, 19.30 uur Donderdag 3 november 2022 gericht op zandgronden, 19.30 uur Aanmelden via het online aanmeldformulier Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) start op 1 januari 2023. De regelingen betreffen grote veranderingen ten opzichte van het huidige GLB en mestbeleid. Weet u al wat u te wachten staat? Delphy […] Lees meer…

19 oktober 2022

Cursus Biologische Fruitteelt

Tijdens de cursus gaan we in de winter in op de achtergronden van de biologische fruitteelt. In mei/juni bezoeken we praktijkbedrijven en biologische sorteer/verkoopbedrijven. De cursus staat open voor Nederlandse en Belgische deelnemers! De cursus is bedoeld voor ondernemers in de fruitteelt, aspirant fruittelers, bedrijfsopvolgers en werknemers van fruitteeltbedrijven die interesse hebben in, of willen starten […] Lees meer…

18 oktober 2022

Oogst 2e Praktijkdag digitaal beschikbaar

WUR Open Teelten en Delphy organiseerden op 20 september 2022 een Praktijkdag op proefbedrijf Vredepeel, met als centraal thema ‘Bodem en Nutriënten Kringlopen’. Onder de vlag  ‘van onderzoek naar praktijk’, werden resultaten besproken van praktijkdemo’s uit het project Leve(n)de Bodem Brabant naast die van een brede selectie van lopende onderzoeksprogramma’s van derden. Het volledige programma […] Lees meer…

3 oktober 2022

Eindbijeenkomst natuurlijke bestuivers en biodiversiteit in de boomgaard

Op 16 november worden tijdens de eindbijeenkomst in verschillende presentaties veel voorkomende vraagstukken bij de inzet van natuurlijke bestuivers voor fruittelers besproken. Ook ontvangt u de brochure voor het inzetten van metselbijen op uw bedrijf. U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier. De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor het inzetten van metselbijen […] Lees meer…