team: Team Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidwest-Nederland

21 november 2022

Gewas- en velddemonstratiedagen in 2022-2023

In 2022 en 2023 staan de volgende dagen op de planning: (Dit overzicht wordt continue bijgewerkt zodra een datum, locatie en/of nieuwe velddag bekend wordt) december 2022 januari 2023 resultatendag Akkerbouw Noordoost 11 januari 2023 Aardbeidag 12 januari 2023 International Soft Fruit Conference 31 januari 2023 Pootaardappeldag 16 februari 2023 3e praktijkdag Leve(n)de Bodem Brabant […] Lees meer…

20 november 2022

Pootaardappeldag, wintereditie 31 januari 2023

De Pootaardappeldag wordt in 2023 georganiseerd op dinsdag 31 januari 2023 Na eerdere succesvolle edities (en na enkele jaren te hebben moeten overslaan oiv corona-regelgeving) organiseert Delphy in 2023 weer de Landelijke Pootaardappeldag. Voor deze dag nodigen we alle pootgoedtelers van Nederland persoonlijk uit. We verwachten u met meer dan 300 betrokken pootgoedtelers en andere […] Lees meer…

landelijke pootaardappeldag
18 november 2022

GLB Bedrijfsscan

Met behulp van de bedrijfsscan kijken we samen wat het nieuwe GLB voor uw bedrijf betekent. Lees meer…

2 november 2022

Licentieverlengingsbijeenkomst Adviseren Gewasbescherming

Delphy organiseert dit najaar op diverse data een licentiebijeenkomst Adviseren Gewasbescherming. Op 11 november is de eerste bijeenkomst om uw Spuitlicentie Adviseren te verlengen. Het onderwerp is ‘Waardering onderzoeksresultaten in relatie tot Adviseren’. Op 28 november kunt u of ‘s ochtends of ‘s middags ook deze verlengingsbijeenkomst volgen. Als adviseur ben je altijd op zoek naar […] Lees meer…

31 oktober 2022

Webinar GLB 2023 en 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Woensdag 2 november 2022 gericht op lössgronden, 19.30 uur Donderdag 3 november 2022 gericht op zandgronden, 19.30 uur Aanmelden via het online aanmeldformulier Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) start op 1 januari 2023. De regelingen betreffen grote veranderingen ten opzichte van het huidige GLB en mestbeleid. Weet u al wat u te wachten staat? Delphy […] Lees meer…

18 oktober 2022

Oogst 2e Praktijkdag digitaal beschikbaar

WUR Open Teelten en Delphy organiseerden op 20 september 2022 een Praktijkdag op proefbedrijf Vredepeel, met als centraal thema ‘Bodem en Nutriënten Kringlopen’. Onder de vlag  ‘van onderzoek naar praktijk’, werden resultaten besproken van praktijkdemo’s uit het project Leve(n)de Bodem Brabant naast die van een brede selectie van lopende onderzoeksprogramma’s van derden. Het volledige programma […] Lees meer…

28 september 2022

De (on-)mogelijkheden van robots: Demodag Robotisering op donderdag 13 oktober 2022

Graag nodigen wij u, als Delphy Akkerbouw Zuidoost en Vollegrondsgroente.net uit voor de Demodag Robotisering op donderdag 13 oktober 2022. De naam van de dag zegt het al: op deze dag worden robots in de praktijk gedemonstreerd. De robots tonen in werking wat er al mogelijk is in mechanische onkruidbestrijding. Op het demonstratieperceel zijn verschillende […] Lees meer…