specialisme: Kleinfruit

23 december 2015

Robin Bacon

Robin Bacon, Soft Fruit Advisor, UK (including Scotland) T + 44 (0) 77 99 58 75 87 E r.bacon@delphy.co.uk Lees meer…

15 december 2015

Adri Streef

Senior Adviseur Fruitteelt en Aardbeien Expert: Kersen, Aardbeien, Economie en Gewastaxaties Regio: Europa en Azië M +31 (0)6 53 37 50 99 E a.streef@delphy.nl Lees meer…

15 december 2015

Willem van Eldik

Senior Adviseur Aardbeien en Houtig Kleinfruit Regio: Europa Expert: Kleinfruit en Aardbei M +31 (0)6 53 37 45 38 E w.vaneldik@delphy.nl Lees meer…