specialisme: Bodem

19 juli 2021

Milan Franssen

Projectmanager M +31 6 83 21 60 39 E m.franssen@delphy.nl Expertise – Bodem – Economische waarde bodembeheer – Kringlopen – Open tuinbouw – Ecosysteemdiensten   Lees meer…

24 december 2015

Cees Oele

Projectmanager T +31 (0)317 491 578 M +31 (0)6 20 39 82 58 E c.oele@delphy.nl Expertise – Projectmanagement Open Teelten (tuinbouw), ook extern inzetbaar – Ontwikkeling innovaties Biobased Economy – Onderzoek Substraten Tuinbouw – BAS-geregistreerd advies Duurzaam Bodembeheer (A2)   Lees meer…

21 december 2015

Teake Dijkstra

Senior adviseur Potplanten Expert: bodem, water, bemesting Regio: Nederland, internationaal M +31 (0)6  51 34 47 41 E t.dijkstra@delphy.nl Lees meer…

21 december 2015

Bert Huizinga

Adviseur Akkerbouw Regio: Zuid Westerwolde Expert: Bodem, Bewaring M +31 (0)6 51 50 42 14 E b.huizinga@delphy.nl Lees meer…

21 december 2015

Pierre Cammaert

Senior Adviseur Akkerbouw Regio: Zuidwest Nederland Expert: Akkerbouw, Bodem, Water T +31(0)6 53 83 31 17 E p.cammaert@delphy.nl Lees meer…

21 december 2015

Nelis van der Bok

Senior Adviseur Akkerbouw Regio: Zuidwest Nederland Expert: Specialist Bodem, Water en Bemesting T +31 (0)6 53 21 63 27 E n.vanderbok@delphy.nl   Lees meer…

21 december 2015

Guus Braam

Manager Team Bloembollen Expert: Bloembollenteelt op zand, dahlia, manager Bodem, water en bemesting M +31 (0)6 53 81 97 70 E g.braam@delphy.nl Lees meer…