Schoon beginnen en eindigen

De laatste jaren zijn er in toenemende mate problemen met ziekten, die gemakkelijk in de kas overblijven. Komkommerbontvirus in komkommer, ToBRFV in tomaat en ook in paprika lijken de ziekteproblemen de laatste jaren toe te nemen. Enerzijds is het zaak om van deze ziekten verschoond te blijven, anderzijds er weer van af te komen als men ze onverhoopt toch krijgt. Komkommerbontvirus is al vele jaren een probleem in de teelt van komkommers, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd (voor zo ver bekend komt de ziekte alleen in Nieuw Zeeland niet voor).

De teeltadviseurs van Delphy zijn dan ook al vele jaren bezig om protocollen te ontwikkelen om de ziekte te voorkomen, zo veel mogelijk te beperken en besmette kassen weer schoon te krijgen. Het internationale advieswerk levert hierbij ook waardevolle informatie op. Inmiddels heeft Delphy ruime ervaring met advies in het schoonmaken en desinfecteren van kassen en het voorkomen en zo veel mogelijk beperken van een infectie. Dit blijkt ook heel goed te werken bij ToBFRV in tomaat.

Sinds enkele jaren biedt Delphy dan ook een hygiëneadvies aan om telers hierbij behulpzaam te zijn. Dit bestaat niet alleen uit een document, maar ook een aantal bedrijfsbezoeken en ondersteuning. Ieder bedrijf is toch weer iets anders en heeft zijn specifieke problemen of aandachtspunten. Dit blijkt een grote meerwaarde van het Delphy hygiëne advies. Meerdere bedrijven bieden middelen en strategieën voor desinfectie aan. Helaas zien we ook dit jaar weer schade in nieuwe teelten door nawerking van ontsmettingsmiddelen. Dit is niet nodig. Door een juiste keuze van middelen en toepassing is een goede ontsmetting te realiseren, zonder risico voor de vervolgteelt. Een juiste middelenkeuze kan ook veel kosten besparen. Uiteraard adviseren we telers ook over maatregelen om infectie te voorkomen en hoe de schade zo veel mogelijk te beperken, mocht toch infectie optreden. Het doel is en blijft: schoon beginnen en ook schoon eindigen met een mooi teeltresultaat.

Ewoud van der Ven, T 06 20 39 82 73, M e.vanderven@delphy.nl