Samenwerken in onderzoek

 

Delphy voert onderzoek uit  in verschillende sectoren: aardbeien, houtig kleinfruit, glastuinbouw, grootfruit, akkerbouw, bloembollen en boomteelt. De onderzoeken die Delphy uitvoert hebben een praktische inslag waarbij we altijd zoeken naar de meerwaarde voor de teler.

Delphy heeft voor alle sectoren eigen onderzoekslocaties tot haar beschikking, zelfstandig of in samenwerking met partners. Om deze onderzoeken te kunnen uitvoeren zijn wij voortdurend op zoek naar partijen die hierin onze partner willen zijn.