Glastuinbouw: zuiveringsplicht en waterstromen

Inzicht en actielijst tot resultaat

Onze rapportage bevat een overzicht van eventuele knelpunten en een overzicht van de zaken die moeten worden gedaan. Het is mogelijk dat we met u een compleet dossier opbouwen waarmee u bij het bevoegd gezag kunt aantonen dat u nullozer bent. We verkrijgen de benodigde gegevens over uw bedrijf en teeltaanpak via een webformulier en een bedrijfsbezoek. Ons doel is dat bedrijven weten wat ze moeten doen om de waterstromen op het bedrijf optimaal in te richten zodat de bedrijfsvoering optimaal verloopt en het bedrijf voldoet aan de geldende regelgeving.

Efficiënte aanpak

U kunt zonder wachttijd ons de benodigde informatie leveren via de Bedrijfsscan Waterstromen en we maken na ontvangst van uw gegevens een afspraak voor het bedrijfsbezoek.

Ervaren en geaccepteerd

Delphy zet een aantal ervaren adviseurs in om dit adviesproduct te leveren. In de Taskforce Nullozing werken ze samen en wisselen ervaringen uit. Het oordeel van de Delphy adviseurs wordt regelmatig getoetst bij waterschappen, omgevingsdiensten en gemeenten, waarmee we de bruikbaarheid van ons advies zo hoog mogelijk houden. We hebben deze adviesaanpak al bij enkele tientallen bedrijven toegepast. Dit betrof veel verschillende bedrijfstypen: glasgroenten, aardbei, grondgebonden slateelt, snij- en potorchideeën, containerteelten met containervelden buiten, etc.

Meer informatie of aan de slag?

Een beknopte aanpak, zonder opbouw van het Dossier Waterstromen, kunnen we al voor € 950 per bedrijfslocatie uitvoeren. De complete aanpak inclusief het Dossier Waterstromen kost € 1.750 per locatie. Als u wilt, kunt u meteen aan de slag via Bedrijfsscan Waterstromen, waar u ook aan kunt geven welke aanpak uw voorkeur heeft.

Actuele informatie en discussies: Facebook-groep Waterstromen Glastuinbouw

Advies waterstromen op het glastuinbouwbedrijf: Bedrijfsscan Waterstromen

 

Informatie

Meer informatie kunt u krijgen via Jaap Bij de Vaate,  j.bijdevaate@delphy.nl tel. 06 26 51 86 75

Goed watergeven binnen een gezonde bedrijfsvoering

 

Share:
ProjectleiderJaap Bij de Vaate
Betrokken teamsDelphy Improvement Centre (Glastuinbouw)