Voorjaarsploegen Winterbedekkende Groenbemesters

Uitdaging

Voor de wat zwaardere gronden die traditioneel voor de winter geploegd worden, biedt het ondiep ploegen in het voorjaar in combinatie met groenbemesterbedekking kansen om een meer weerbare en levende bodem te krijgen. Voordelen van deze vorm ploegen zijn: meer draagkracht, betere waterafvoer en meer bodemleven. Verder een schoner begin van de teelt en bij gebruik van een onland ekoploeg een hoge arbeidscapaciteit met minder brandstofverbruik per hectare.

Aanpak

In dit project wordt gezocht naar optimalisatie van deze manier van werken middels de volgende vragen:

  • Wat is het optimale moment om te ploegen in het voorjaar?
  • Welke groenbemester per gewas / situatie / volggewas gebruiken?
  • Hoe organische meststoffen zo optimaal mogelijk in te zetten?
  • Welke mechanisatie en welk arbeidsmoment kiezen voor een optimale zaaibedbereiding?

Verwacht resultaat

Komen tot een teeltsystematiek welke zorgt voor een betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid door middel van het toepassen van het voorjaarsploegen op zwaardere gronden en het wintergroen houden van de bodem. Zo ontstaat er een optimalere gewasgroei en -ontwikkeling waarmee een betere kwaliteit en opbrengst van de oogst wordt gerealiseerd.

Het project is voornamelijk bedoeld om te komen tot een kennisdeling van deze methoden. Tevens leveren zij een bijdrage aan een vitaler milieu.

Tussentijdse of eindresultaten

Het verslag is op deze pagina als download in te zien.

 

Bekijk meer filmpjes:

Meer informatie

Harm Brinks, h.brinks@delphy.nl

Partners

  • Hans van Beek Akkerbouwbedrijf
  • Carel Bouma Akkerbouwbedrijf
  • Wouter Klaasse Bos Akkerbouwbedrijf
Share:
ProjectleiderMark Manshanden
OpdrachtgeverProgramma: POP3 Innovatie Flevoland
Betrokken teamsTeam Akkerbouw Noordoost-Nederland
Team Akkerbouw Noordwest-Nederland