Valerie

Financiering

Valorisatie van Europees onderzoek voor innovatie in de land- en bosbouw

De vraag naar voedsel en vezels stijgt en blijft stijgen. Om hier goed op in te kunnen spelen, is het essentieel dat de wetenschap werkt aan baanbrekend onderzoek in de land- en bosbouw. De focus is breder dan alleen voedsel en vezels, aangezien goed landmanagement ook vereist dat er andere essentiële diensten geleverd worden, zoals het reguleren van het water en het onderhouden van belangrijke habitats. Om deze diverse activiteiten te kunnen leveren, moet de wetenschappelijke kennis vlot doorstromen naar de eindgebruikers, zodat ze toegepast kan worden in de praktijk.

Veel onderzoeksprojecten in de land- en bosbouw resulteren in uitmuntende wetenschappelijke resultaten. De bekendheid van deze resultaten in de praktijk laat echter te wensen over. De belangrijkste vraag is dan ook hoe kennisuitwisseling tussen praktijk (boeren, bosbouwers, adviseurs, etc.) en onderzoek gestimuleerd kan worden zodat onderzoeksresultaten kunnen worden omgevormd naar innovaties die werken in de praktijk. VALERIE beoogt een antwoord te geven op deze vraag.

De VALERIE-methode

  • Vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap worden issues, zorgen en problemen in de primaire sector geïdentificeerd
  • Stakeholders (boeren, bosbouwers, adviseurs, supply chain partners) en onderzoekers werken samen om innovatieve oplossingen uit te werken en uit te testen.
  • Mensen uit de praktijk en uit het onderzoek wordt gevraagd gezamenlijk een kennismodel te maken dat zes thema’s en tien Europese case studies omvat (zie het kader hier tegenover)
  • Relevante informatie uit Europese en nationale projecten en ervaring uit de case studies wordt geëvalueerd om innovatieve oplossingen te bieden voor de overdracht van kennis en technologie in Europa

Kennis en innovatie volgens VALERIE

  • Innovatie is een proces dat bestaat uit het genereren van nieuwe kennis, het vinden van bestaande kennis en het toepassen van deze kennis in de praktijk.
  • Met innovatie in de context van VALERIE bedoelen we het co-creëren van potentieel nuttige en relevante oplossingen via interacties tussen onderzoek en praktijk.

VALERIE zal

  • kennis uit nationale, internationale en EU-projecten en studies reviewen en samenvatten voor innovatie in land- en bosbouw.
  • onderzoeksresultaten met innovatie-potentieel converteren naar een formaat dat bruikbaar is voor eindgebruikers (boeren, bosbouwers, adviseurs en ondernemers in de supply chain).
  • stakeholders in tien case studies raadplegen om hiaten in de kennis te identificeren, om technische en economische haalbaarheid van innovatieve oplossingen te beoordelen, en barrières voor toepassing van de innovaties te ontdekken.
  • een slimme zoekoplossing ontwikkelen waarin land- en bosbouw kennis en onderzoek gevonden kan worden door eindgebruikers. Deze site, ask-Valerie.eu, maakt niet alleen nieuwe kennis toegankelijk voor de eindgebruikers, maar geeft hen ook de kans om hun eigen kennis, ervaring en denkbeelden te delen met anderen in Europa.
Share:
ProjectleiderHarm Brinks
OpdrachtgeverEuropese Unie
LooptijdJanuary 2014 - December 2017
Betrokken teamsTeam Projecten en Innovaties
Externe linkhttp://www.valerie.eu/index.php