Uitval in Zantedeschia

Het project ‘Onderzoek om uitval in Zantedeschia te voorkomen’ dat is uitgevoerd door Delphy is eind december 2011 afgerond. Het project is gefinancierd door PT.

Tien partijen Zantedeschia-knollen zijn in maart/april uitgeplant in vier klimaatafdelingen in Lisse en bij enkele telers. Doelstelling van dit project is te achterhalen wat de invloed is van verschillende klimaatinstellingen op uitval. Hierbij worden dag- en nachttemperatuur en luchtvochtigheid als variabelen meegenomen. Tevens wordt gekeken naar de invloed van substraat en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen voor het planten.

Van enkele planten waarbij uitvalsymptomen zichtbaar waren, zijn de knollen geanalyseerd op de aanwezigheid van schimmels en bacteriën. In die knollen komt veel Penicillium en Fusarium voor. Tevens is Pseudomonas marginalis en Erwinia vaak aanwezig.

Download de flyer

Tijdens de jaarvergadering van de KAVB op 26 september 2011 is een flyer gepresenteerd die een selectie weergeeft van de voorlopige resultaten. U kunt de flyer downloaden door hier te klikken.

Informatie

Jeroen van der Meij
M 06 – 5133 5380
E j.vandermeij@delphy.nl

Share: