UIKC, het Uien Innovatie en Kenniscentrum

Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is een initiatief van Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. De initiatiefnemers streven er naar om ook andere strategische partners bij het initiatief te betrekken. Het UIKC is een stichting zonder winstoogmerk.

Het vernieuwingsbedrijf is opgericht om op de huidige ontwikkelingen actief in te spelen. Het Uien Innovatie en Kenniscentrum wil onderzoek en advies bundelen onder één dak en de wensen voor onderzoek ketengericht benaderen. Het Uien Innovatie en Kenniscentrum streeft naar maximaal commitment van de gehele uiensector.

Voor de uiensector zijn slechts een beperkt aantal regio’s van belang. In Flevoland wordt meer dan 50% van de uien geteeld. In het Zuidwesten wordt ook bijna zo’n 50% van de uien geteeld maar bevindt zich bovendien m.n. in Zeeland 80% van de verwerking en handel in uien.

Adres UIKC
Proefboerderij Rusthoeve
Noordlangeweg 42
4486 PR Colijnsplaat

Informatie
Cor van Oers, Delphy
M  06 – 5342 7246
E c.vanoers@delphy.nl
W www.uinovatie.nl

Share: