The way to digital green fingers (de weg naar digitale groene vingers)

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving
.

Share:
ProjectleiderAlex van Klink
LooptijdJanuary 2019 - December 2021
Betrokken teamsDelphy Improvement Centre (Glastuinbouw)