Sturen van de plantbalans

De doelstelling van het project ‘Sturen van de plantbalans’ is om middels het gebruik van NatuGro vegetatieve of generatieve sturing aan het gewas te geven. Uit eerder onderzoek is gebleken dat NatuGro producten zich beter kunnen vestigen in een substraat met meer biodiversiteit. In de huidige proefopzet wordt daarom gekeken naar het effect van het substraat in combinatie met Natugro.

Hiervoor wordt kokos vergeleken met steenwol. In de eerste tralie vindt een vegetatieve sturing van het gewas plaats, in de tweede tralie een generatieve sturing. In beide tralies worden de twee substraten met elkaar vergeleken. De derde tralie is volledig voorzien van steenwol en dient als controle. In deze tralie worden tevens 4 andere, veelbelovende rassen van Hazera beproeft.

Een nevendoelstelling binnen dit project is residu vrij telen. Binnen dit project werken Koppert en Hazera samen om tot een goed resultaat te komen.

Teelt: Tomaat
Ras: HA 27430 (Hazera)

Share:
LooptijdJanuary 2016 - November 2016
Betrokken teamsDelphy Improvement Centre (Glastuinbouw)