Stimuleren Bestuivingsmix voor klimaatadaptatie

Financiering

Het klimaat verandert

Het project ‘Stimuleren bestuivingsmix voor klimaatadaptatie’ speelt in op de veranderende klimaatomstandigheden. In de afgelopen 20-30 jaar komt de fruitbloesem steeds vroeger in het voorjaar. Het klimaat is wisselvalliger geworden en er zijn tijdens de bloei meer koudere periodes. Bestuiving door honingbijen werkt prima bij mooi weer, maar juist onder koudere omstandigheden vliegen ze minder. Om minder afhankelijk te zijn van één soort bestuiver is het noodzakelijk om de diversiteit aan bestuivende insecten (honingbijen, hommels en wilde bijen) te stimuleren. Een bestuivingsmix heeft voordelen, omdat elke soort specifieke eigenschappen heeft waardoor de kans op bestuiving toeneemt, ook onder slechtere weersomstandigheden.

Gereed voor de toekomst

Het project heeft als doel om een robuuste en klimaatadaptieve fruitteelt (appels en peren) te ontwikkelen. We doen dit door het uittesten, evalueren en verder ontwikkelen van bedrijfsmaatregelen om de diversiteit aan bestuivers in de boomgaard te vergroten. In het project stellen we vast welke maatregelen op de bedrijven kunnen worden genomen om wilde bestuivers in de boomgaard te ondersteunen. Dit gebeurt op de zes innovatie bedrijven. Per bedrijf kijken we aan de hand van het sterdiagram bestuivers waar, en welke maatregelen mogelijk zijn om ‘wilde’ bestuivers te stimuleren.

Experimenten

In het project worden experimenten uitgevoerd op de innovatiebedrijven. Het effect wordt gemeten door waarnemingen aan kwantiteit en kwaliteit van de vruchten. In 2019 zijn twee experimenten opgezet in Sweet Sensation, een moeilijk zettend perenras. Er zijn metselbijen (Osmia cornuta) ingezet, en er is gekeken naar vliegactiviteit dichtbij de uitgezette bijen en verder daarvandaan. Ook is het aantal peer per boom, de kwaliteit van de vruchten (scheef, dikbuikig) en het aantal pitten gemeten. Zo weten we of de metselbijen bijgedragen hebben aan de zetting.

Kennis delen

De kennis uit het project wordt gedeeld door middel van open dagen en groepsbijeenkomsten. Er wordt gepubliceerd op websites, en aan het eind van het project zal een brochure met praktijkervaringen verschijnen. Ook zullen we een aantal vakbladartikelen schrijven.

Deelnemende fruitteeltbedrijven

Anton van Wijk – Van Wijk Fruit
Kees van Dijk – Nieuw Rijnsburg B.V.
Cornelis Uijttewaal
Toon Vernooij
Nieuw Slagmaat V.O.F.
Fruitbedrijf William Pouw

 

 

Gerjan Brouwer (Delphy) en Boki Luske (LBI)

Share:

Projectpartners

ProjectleiderGerjan Brouwer, Delphy
OpdrachtgeverProvincie Utrecht
LooptijdJune 2018 - July 2022
Betrokken teamsTeam Biologische Landbouw
Team Fruitteelt
Externe linkhttps://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/bijeenkomst2-bijensymposium
https://delphy.nl/news/start-nieuw-project-bestuivingsmix-fruitteelt-voor-klimaatadaptatie-in-utrecht/
https://delphy.nl/news/workshop-fruittelers-wilde-bij/
https://delphy.nl/news/40187/
https://delphy.nl/research/bestuivingsmix-en-biodiversiteit-in-de-boomgaard/