Stemphylium onderzoek Perendag

De achterliggende jaren is de druk van stemphylium vesicarium (zwartvruchtrot) sterk toegenomen. Rond het jaar 2000, is eveneens een lastige periode geweest. Nadat het lange tijd min of meer weg is geweest, of sterk werd onderdrukt, komt de druk weer sterk terug. Bijna elk perenperceel heeft er mee te maken, variërend van een enkele aantasting tot percelen die niet worden geoogst. In de achterliggende jaren zijn diverse middelen weggevallen, en zijn (gelukkig) ook weer andere, vaak specifiekere middelen, ter beschikking gekomen. Tevens wordt de maatschappelijke druk opgevoerd ten aanzien van gezondheid en milieu. Daardoor moet ook steeds vaker gekeken worden naar de mogelijkheden van plantversterkende behandelingen, sanitaire maatregelen en dergelijke.

Met dit onderzoek is een combinatie opgezet van nieuwe chemische behandelingen, met daarnaast ook plantversterkende behandelingen, en een object waarbij de zwartstrook is afgedekt geweest, om de diverse mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken en om daarnaast het tijdstip van infectie te achterhalen wanneer de belangrijkste infectieperiode is geweest. Een combinatieobject van zowel chemie én plantversterking is niet aangelegd. Wellicht komt dit in vervolgonderzoek aan de orde.

Start in 2016, mogelijk vervolg in 2017
Foto: David van de Graaf

Share:
ProjectleiderRené Bal en David van de Graaf
OpdrachtgeverDiverse (chemie)fabrikanten
Betrokken teamsTeam Fruitteelt