Schurftbestrijding in appel met plantversterkers

Schurft blijft in de Nederlandse appelteelt ziektenummer één. Ook de bestrijdingsmogelijkheden met chemie worden steeds verder aan banden gelegd en de toelatingen beperkter. Om zowel de chemische belasting te verlagen, als ook het natuurlijk evenwicht te vergroten, is in samenwerking tussen Fruitpunt (met De Witte Agro als bijzondere partner) en Delphy een schurftproef aangelegd op een Jonagoldperceel in Zierikzee, waar een historie is met een hoge schurftdruk.

In de proef is het doel om met behulp van diverse plantversterkers de werking van de preventieve captanbespuitingen, in een wekelijks schema, te verhogen. Enerzijds zal de captanwerking hierdoor versterkt kunnen worden, anderzijds ook het afweersysteem van de boom.

Looptijd: teeltseizoen 2016
Foto: David van der Graaf

Share:
ProjectleiderDavid van de Graaf en René Bal
OpdrachtgeverFruitpunt en Delphy team Fruitteelt
LooptijdJanuary 2016 - December 2016
Betrokken teamsTeam Fruitteelt