Schermen voor een optimaal duurzame aardbeienteelt

Financiering

Het doel van deze proef is om de aardbeienteelt te verduurzamen en de gewasgroei en gewasontwikkeling te optimaliseren. De speerpunten zijn:

  • De plantbelasting met bijbehorende assimilatenvraag in balans krijgen.
  • Uitstraling met resulterende kwaliteitsafnames voorkomen door gebruik van schermen.
  • Energiebesparing door aanpassing van teeltstrategie met behulp van techniek.

Hoewel aardbei een gewas is dat relatief koud wordt geteeld, kan het piekverbruik in de winter nog oplopen tot > 1 m3/m2. Het toepassen van de kennis van ‘Het nieuwe telen’ kan de aardbeienteelt verder verduurzamen en de gewasgroei en ontwikkeling verder optimaliseren. Middels een kas uitrusting met een helder energiescherm en een Harmony scherm kan het groeiklimaat worden geoptimaliseerd door het voorkomen van uitstraling met twee schermen in de nacht, meer isoleren gedurende de dag met het heldere energiescherm in de winter en in de zomer kan het Harmony scherm worden ingezet in combinatie met verneveling om op zonnige dagen vochtstress te voorkomen en de fotosynthese te optimaliseren. Verder wordt de plantbelasting, die ook een belangrijke rol speelt, in balans gehouden door het toepassen van een lichtafhankelijke temperatuur strategie en goede monitoring van de bloemaanleg in het najaar. Er wordt geen minimumbuis gehanteerd en door het inzetten van verticale ventilatoren wordt een hoge RV rondom het gewas voorkomen, om zo de stuifmeelkwaliteit en hiermee de zetting te bevorderen.

Techniek Teelt: Aardbei
Netto oppervlak: 910 m Ras: Elsanta
Helder energiescherm: Luxous 1147 FR Aanvang teelt: 8 augustus 2017
Klimaatscherm: Harmony 2315 O FR Einde teelt: juni 2018
Belichting: Flowering bulbs
Verticale ventilatoren
Verneveling
Share:
ProjectleiderLisanne Schuddebeurs
OpdrachtgeverKas als Energiebron
LooptijdAugust 2017 - June 2018
Betrokken teamsTeam Zachtfruit
Delphy Improvement Centre (Glastuinbouw)
Externe linkhttps://www.kasalsenergiebron.nl/