Rassenonderzoek algemeen

Delphy voert veel rassenonderzoek uit. Gedeeltelijk betreft dit projecten in het kader van het Cultuur- en Gebruikswaardeonderzoek, zoals het CGO bladrammenas en gele mosterd. Ook met diverse andere gewassen wordt middels protocollen rassenvergelijking gedaan, zoals in uien, maïs en aardappelen.

Looptijd: continu

Share:
ProjectleiderJohan Wander
OpdrachtgeverKweekbedrijven
LooptijdJanuary 2015 - December 2025
Betrokken teamsTeam Onderzoek Akkerbouw