PLAID

PLAID- H2020 project

In het EU project PLAID is in een groot aantal landen gekeken naar de rol van demonstraties in kennisoverdracht. Er zijn grote verschillen ten aanzien van de wijze waarom demonstraties worden georganiseerd, maar demonstraties blijken in alle landen een belangrijk element in de informatievoorziening van boeren en tuinders. In het project zijn een groot aantal evenementen geanalyseerd ten aanzien van de van de organisatie van het evenement, wijze van demonstreren, effectiviteit van kennisdelen. Deze studie heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd, die organisatoren kunnen gebruiken: zes stappen die belangrijk zijn voor de organisatie van een geslaagde demonstratie. Klik hier voor de brochure.

Europees netwerk van demonstratiebedrijven

Een ander onderdeel van het project is een inventarisatie van demonstratiebedrijven in Europa. Ieder bedrijf dat demonstraties organiseert kan zich hier registreren. De bedrijven zijn per land ingedeeld naar thema. Om dit moment hebben ruim 1200 bedrijven zich geregistreerd, de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog verder groeit omdat dit werk wordt voortgezet in het onlangs gestarte project Nefertiti. Klik hier voor een overzicht.

Virtuele demonstraties

Virtueel demonstreren krijgt steeds meer belangstelling, ook hier is in het project naar gekeken. Een handleiding voor het organiseren van een virtuele demonstratie is te vinden op de website van PLAID

Videos

Korte video’s zijn ook een populaire manier om informatie te verspreiden. In het project is een training verzorgd over het maken van korte video filmpjes. De video’s door de deelnemers gemaakt zijn te vinden op youtube.

Share:

Financiering

Projectpartners

ProjectleiderHarm Brinks
OpdrachtgeverEuropese Unie
Looptijdjanuari 2017 - juni 2019
Betrokken teamsVestiging Delphy Polen
Team Projecten en Innovaties
Externe linkhttps://www.plaid-h2020.eu/
https://www.plaid-h2020.eu/sites/www.plaid-h2020.eu/files/PLAID%20Inventory%204%20page%20summary%2022%20August_Polishversion.pdf