PiPa: Precisielandbouw In de Praktijk

Financiering

PiPa, Precisielandbouw in de Praktijk, biedt akkerbouwers praktijkgerichte kennis via demonstraties, workshops en individuele coaching op het gebied van precisielandbouw. Met precisielandbouw bedoelen we hoe in te spelen op de verschillen binnen en tussen de percelen zodat elk deel van het perceel c.q. gewas een optimale behandeling krijgt.

Groningen, Friesland, Drenthe

Het project wordt uitgevoerd in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Alle facetten van precisielandbouw: techniek, teeltgerichte toepassingen en kosten en baten komen aan bod. De programma’s van de diverse activiteiten zullen vraaggericht worden ingericht.

Activiteiten

Demonstraties

Gedurende de projectduur worden op bijvoorbeeld het vernieuwingsbedrijfs Sikken in Nieuw-Weerdinge of op een PPO-lokatie, maar mogelijk ook op een NPPL bedrijf demonstraties van de diverse precisielandbouwtechnieken in de praktijk uitgevoerd. We willen hierbij samenwerken met loonwerkers en/of mechanisatiebedrijven. Tijdens deze demonstraties kunnen de diverse leveranciers hun apparatuur in de praktijk demonstreren. Vanuit het project wordt een onafhankelijke toelichting gegeven.

Workshops

Per provincie worden meerdere workshops aangeboden. Verdeeld over de provincie wordt de basisworkshop Precisielandbouw aangeboden en drie basisworkshops voor minimaal 15 deelnemers per workshop. De workshops worden gegeven door ervaren adviseurs en deskundigen die in de dagelijkse praktijk van het akkerbouwbedrijf staan en veel kennis en ervaring hebben met precisie-landbouw

Individuele coaching

In combinatie met de verdiepingsworkshops kunnen ondernemers een aanvraag doen om tegen een gereduceerd tarief een halve dag individuele coaching/training van een adviseur of deskundige te ontvangen zodat het geleerde vertaald kan worden naar een praktisch en bedrijfsgericht maatwerk. Per bedrijf maken we een Bedrijfsactieplan Precisielandbouw.

Informatie

Jan Kiers
E info@delphy.nl

Share:

Projectpartners

ProjectleiderJacob Dogterom
OpdrachtgeverSNN, POP3
LooptijdJanuary 2019 - December 2021
Betrokken teamsTeam Projecten en Innovaties