Energiezuinige paprikateelt met goede kwaliteit productie

In het seizoen 2015-2016 is het project ‘Paprika energiezuinig met goede kwaliteit’ uitgevoerd, waarbij er praktijkwaardig is geteeld en geproduceerd met een verbruik van 17 m3/m2. In de huidige proef is de isolatie van de kas verhoogt door het gebruik van een dubbelscherm (met spouw) in combinatie met een enkel energiescherm. De doelstelling is om het verbruik in te wintermaanden te reduceren tot max 0.7 m3/m2 per week en het totaalverbruik terug te brengen naar 15 m3/m2, door de schermdoeken maximaal te gebruiken. Door te sturen op de netto stralingsmeter, het realiseren van een uniform klimaat en het voorkomen van vochtschokken moet binnenrot worden voorkomen. Het lage energieverbruik heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van CO2 waardoor efficiënt inzetten van CO2 gewenst is (ook in het geval dat CO2 moet worden ingekocht. De doelstelling voor CO2 is maximaal 0.8 kg/m2 per week zijn en maximaal 22,5 kg voor de gehele teelt, door te doseren op basis van de lichtintensiteit en het instellen van een maximale CO2 concentratie van 700 ppm.

 

Teelt: Paprika
Ras: Allrounder (geel)
Aanvang project: December 2016
Afsluiting project: November 2017

paprika

Betrokken partijen

  • Kas als energiebron
  • Ministerie van Economische Zaken
  • LTO Glaskracht Nederland
  • Grodan
  • Svensson
  • Wageningen UR Glastuinbouw
  • Delphy
Share:
ProjectleiderLisanne Schuddebeurs
Opdrachtgeverinnovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron van het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland
LooptijdDecember 2016 - November 2017
Betrokken teamsDelphy Improvement Centre (Glastuinbouw)