Onderzoek

Waarnemingsmethoden Echinothrips in de teelt van potplanten

Delphy heeft, i.s.m. de landelijke commissie Potplanten van LTO Groeiservice en gefinancieerd door Productschap Tuinbouw, onderzoek uitgevoerd naar het vroegtijdig signaleren van Echinothripsen. Het (te) laat signaleren van Echinothripsen is een knelpunt in de aanpak van deze trips. Blauwe vangplaten met en zonder de lokstof Lurem-TR zijn getoetst, evenals diverse vangplaten. De volwassen Echinothrips americanus […] Lees meer…

Onderzoek Begoniamijt in Pieris

In juli 2009 heeft Delphy onderzoek gedaan naar de bestrijding van de Begoniamijt in Pieris die vervormingen in de groeitoppen veroorzaakt. De mijten zuigen aan de onderzijde van het blad en scheiden daarmee stoffen af. Dit veroorzaakt vergroeiingen (zogenaamde ‘kroeskoppen’). Jonge blaadjes zijn misvormd en blijven klein. Klik hier voor het volledige verslag. Lees meer…

Uitval in Zantedeschia

Het project ‘Onderzoek om uitval in Zantedeschia te voorkomen’ dat is uitgevoerd door Delphy is eind december 2011 afgerond. Het project is gefinancierd door PT. Tien partijen Zantedeschia-knollen zijn in maart/april uitgeplant in vier klimaatafdelingen in Lisse en bij enkele telers. Doelstelling van dit project is te achterhalen wat de invloed is van verschillende klimaatinstellingen […] Lees meer…

UIKC, het Uien Innovatie en Kenniscentrum

Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is een initiatief van Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. De initiatiefnemers streven er naar om ook andere strategische partners bij het initiatief te betrekken. Het UIKC is een stichting zonder winstoogmerk. Het vernieuwingsbedrijf is opgericht om op de huidige ontwikkelingen actief in te spelen. Het Uien Innovatie en Kenniscentrum wil onderzoek […] Lees meer…

Delphy Op de ES

Delphy is met ingang van 2012 met onderzoekslocatie Op de Es in Noord-Nederland gestart. Het bedrijf heeft als doelstelling kennis te ontwikkelen op terreinen waarvoor te weinig aandacht is in de akkerbouw in samenwerking met andere sectoren. Tevens fungeert  het bedrijf als schakel tussen onderzoek en praktijk. Uniek bij het Delphy Op de Es is […] Lees meer…

Lokstoffen in de tuinbouw

In een consultancyonderzoek, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT), worden lokstoffen die gebruikt kunnen worden in de glastuinbouw nader belicht. Het onderzoek is uitgevoerd door Delphy Team Onderzoek. In de glastuinbouw is het van belang om weinig schadelijke en veel nuttige insecten te hebben. Dit project van Delphy heeft geurstoffen om insecten (schadelijke en nuttige) […] Lees meer…