Onderzoek

Onderzoek Begoniamijt in Pieris

In juli 2009 heeft Delphy onderzoek gedaan naar de bestrijding van de Begoniamijt in Pieris die vervormingen in de groeitoppen veroorzaakt. De mijten zuigen aan de onderzijde van het blad en scheiden daarmee stoffen af. Dit veroorzaakt vergroeiingen (zogenaamde ‘kroeskoppen’). Jonge blaadjes zijn misvormd en blijven klein. Klik hier voor het volledige verslag. Lees meer…

Uitval in Zantedeschia

Het project ‘Onderzoek om uitval in Zantedeschia te voorkomen’ dat is uitgevoerd door Delphy is eind december 2011 afgerond. Het project is gefinancierd door PT. Tien partijen Zantedeschia-knollen zijn in maart/april uitgeplant in vier klimaatafdelingen in Lisse en bij enkele telers. Doelstelling van dit project is te achterhalen wat de invloed is van verschillende klimaatinstellingen […] Lees meer…

UIKC, het Uien Innovatie en Kenniscentrum

Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is een initiatief van Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. De initiatiefnemers streven er naar om ook andere strategische partners bij het initiatief te betrekken. Het UIKC is een stichting zonder winstoogmerk. Het vernieuwingsbedrijf is opgericht om op de huidige ontwikkelingen actief in te spelen. Het Uien Innovatie en Kenniscentrum wil onderzoek […] Lees meer…

Delphy Op de ES

Delphy is met ingang van 2012 met onderzoekslocatie Op de Es in Noord-Nederland gestart. Het bedrijf heeft als doelstelling kennis te ontwikkelen op terreinen waarvoor te weinig aandacht is in de akkerbouw in samenwerking met andere sectoren. Tevens fungeert  het bedrijf als schakel tussen onderzoek en praktijk. Uniek bij het Delphy Op de Es is […] Lees meer…

Lokstoffen in de tuinbouw

In een consultancyonderzoek, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT), worden lokstoffen die gebruikt kunnen worden in de glastuinbouw nader belicht. Het onderzoek is uitgevoerd door Delphy Team Onderzoek. In de glastuinbouw is het van belang om weinig schadelijke en veel nuttige insecten te hebben. Dit project van Delphy heeft geurstoffen om insecten (schadelijke en nuttige) […] Lees meer…

Kennis- en Innovatie Centrum Kleinfruit

De markt en de consumptie van Houtig Kleinfruit (waaronder Braam, Framboos, Rode Bes, Blauwe Bes) groeit stormachtig. De laatste jaren is het areaal in Europa fors uitgebreid. De Nederlandse kwekers van uitgangsmateriaal, evenals het productieareaal nemen in deze markt een steeds sterker wordende positie in. De kennisbehoefte op het gebied van teeltaspecten en vernieuwingen in […] Lees meer…

Gewasbescherming met UV-belichting

Delphy heeft in 2009 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een duurzame aanpak van schimmels met behulp van UV-licht. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. De toepassing van UV-licht is een vrij nieuwe gewasbeschermingsmethode die is ontwikkeld door CleanLight en Dubex. Bij deze methode wordt het gewas belicht met een dosering UV-licht die […] Lees meer…

Geïntegreerde bestrijding kuip- en terrasplanten 2009 – 2010

Delphy heeft in samenwerking met de landelijke Kuip- en Terrasplanten commissie van LTO Groeiservice vanaf juni 2009 tot en met mei 2010 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van het gebruik van natuurlijke vijanden in de teelt van kuip- en terrasplanten. Het project is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. De natuurlijke vijanden, natuurlijke middelen, signaalplaten […] Lees meer…

Europees maïsrassenonderzoek

Omdat Europees toegelaten rassen niet zonder meer ook goed presteren onder Nederlandse omstandigheden, worden verschillende Europees toegelaten rassen met enkele Nederlandse rassen vergeleken in een objectief en onafhankelijk onderzoek. Toelichting en resultaattabellen Lees meer…