Onderzoek

Perceelemissies Brabant

Via themabijeenkomsten, demonstraties, workshops, trainingen en excursies gaan we verschillende onderwerpen uitdiepen, maatregelen uitproberen, opgedane kennis en ervaringen delen over bodemverdichting, groenbemesters, voorjaarsploegen, NKG, recirculatiesystemen, druppelirrigatiesystemen, het aanleggen van drempels of greppels, bijvoorbeeld als het gaat over druppelirrigatie, recirculatie en slim bemesten. Technische, praktische en haalbare maatregelen die emissies naar grond en oppervlaktewater beperken brengen […] Lees meer…

KIF Fruitteelt

Project KIF (Kennis- en Innovatieplatform Fruitteelt) test, valideert en demonstreert innovatieve ontwikkelingen in de fruitteelt. Lees meer…

logo KIF Fruitteelt

Groene gewasbeschermingsstrategieën voor minder residuen in aardbei

Het gewasbeschermingsbeleid in Nederland en de Europese Unie stuurt op een reductie van het gebruik van chemische synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Integrated Pest Management (IPM) is de basis voor het toepassen van gewasbescherming in de land- en tuinbouw. Naast sturing door de overheid wordt er aanvullend gestuurd vanuit de ketens, met name ten aanzien van residuen van […] Lees meer…

IPM Works

IPMWorks zet in heel Europa demonstraties op van geïntegreerde bestrijding op landbouwbedrijven, i.s.m. het IPM Decision Platform. Lees meer…

IPM Works

IPM Decisions

IPM Decisions creëert een online platform dat eenvoudig te gebruiken is voor het monitoren en beheersen van ziekten, plagen en onkruiden. Lees meer…