Onderzoek

Hybrid Lighting Tomato

Doelstelling van het project is het demonstreren van een tomatenteelt uitgerust met een hybride belichtingssysteem met een totale belichtingscapaciteit van 255 μmol. De focus ligt hierbij op het realiseren van een maximale productie, maar een kwalitatief goed product is hierbij wel een voorwaarde. Lees meer…

Loofdoding aardappelen

De toelating van Reglone voor de loofdoding van aardappelen komt in 2019 te vervallen en de toelating van Finale is inmiddels vervallen. In de nabije toekomst is de chemische loofdoding zodoende beperkt tot een klein middelenpakket en het betreft middelen die minder remmend zijn en langzamer werken. Reglone was vooral geschikt voor het openspuiten van […] Lees meer…

loofdoding aardappelen

PLAID

PLAID- H2020 project In het EU project PLAID is in een groot aantal landen gekeken naar de rol van demonstraties in kennisoverdracht. Er zijn grote verschillen ten aanzien van de wijze waarom demonstraties worden georganiseerd, maar demonstraties blijken in alle landen een belangrijk element in de informatievoorziening van boeren en tuinders. In het project zijn […] Lees meer…

plaid

Grassification

Over een periode van drie jaar zullen 23 partners uit het VK, Nederland, Frankrijk en België samen het volledige traject van bermbeheer tot eindproduct onder de loep nemen, om op die manier bermgras te valoriseren tot waardevolle eindproducten. Lees meer…

Grassification

Multicote in pot- en containerteelt

Delphy voert al enkele seizoenen in verschillende gewassen proeven uit voor Haifa. Dit seizoen zijn verschillende Multicote samenstellingen toegepast, maar ook is bekeken wat de meerwaarde van wateroplosbaar bijmesten met Cal-Prime oplevert. Lees meer…

Organische bemesting in pot- en containerteelt

Compacte groei is voor Hydrangea paniculata van meerwaarde. Zonder remmen kan dit mogelijk zijn met aangepaste bemesting. Om dit aan te tonen is in 2018 een onderzoek opgezet op het Onderzoekscentrum Boomkwekerij in Boskoop waarbij de (basis)bemesting met organische meststoffen is vergeleken met een CRF bemesting. Om aan de bemestingsbehoefte van het gewas te voldoen […] Lees meer…