Onderzoek

Kennisverspreiding Veenkoloniën

De resultaten van elf praktijknetwerken in de Veenkoloniën worden verder verspreid in het project “Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën”. Inclusief leerpunten en voortgangsberichten! Lees meer…

Glastuinbouw: zuiveringsplicht en waterstromen

Onze rapportage bevat een overzicht van eventuele knelpunten en een overzicht van de zaken die moeten worden gedaan. Het is mogelijk dat we met u een compleet dossier opbouwen waarmee u bij het bevoegd gezag kunt aantonen dat u nullozer bent. Lees meer…

Smart AKIS, Horizon 2020 thematisch netwerk

Smart AKIS ontwikkelt een zelfstandig thematisch netwerk rondom ‘Smart Farming Technology’ (SFT) waarbij uitwisseling tussen onderzoek, industrie, adviesdiensten en de praktijk centraal staat. In het project is een inventarisatie gedaan van technologie die in Europa op de markt is, en een enquête over wensen en verwachtingen van boeren en tuinders ten aanzien van SFT in 8 Europese landen. In het project wordt tevens een aantal succesvolle innovaties geanalyseerd om te achterhalen wat de factoren voor succes zijn geweest, om daar van te leren voor nieuwe innovaties. Resultaten zijn de vinden op de projectwebsite www.smart-akis.com Lees meer…

Inzet groenfosfaat

Melkveebedrijven die meedoen aan derogatie mogen geen fosfaatkunstmest gebruiken. Om maïs toch een fosfaatgift te kunnen geven door middel van rijenbemesting bij zaaien is een oplossing gevonden in bewerkte dierlijke fosfaat. Lees meer…