Onderzoek

PLAID

PLAID- H2020 project In het EU project PLAID is in een groot aantal landen gekeken naar de rol van demonstraties in kennisoverdracht. Er zijn grote verschillen ten aanzien van de wijze waarom demonstraties worden georganiseerd, maar demonstraties blijken in alle landen een belangrijk element in de informatievoorziening van boeren en tuinders. In het project zijn […] Lees meer…

plaid

Grassification

Over een periode van drie jaar zullen 23 partners uit het VK, Nederland, Frankrijk en België samen het volledige traject van bermbeheer tot eindproduct onder de loep nemen, om op die manier bermgras te valoriseren tot waardevolle eindproducten. Lees meer…

Grassification

Multicote in pot- en containerteelt

Delphy voert al enkele seizoenen in verschillende gewassen proeven uit voor Haifa. Dit seizoen zijn verschillende Multicote samenstellingen toegepast, maar ook is bekeken wat de meerwaarde van wateroplosbaar bijmesten met Cal-Prime oplevert. Lees meer…

Organische bemesting in pot- en containerteelt

Compacte groei is voor Hydrangea paniculata van meerwaarde. Zonder remmen kan dit mogelijk zijn met aangepaste bemesting. Om dit aan te tonen is in 2018 een onderzoek opgezet op het Onderzoekscentrum Boomkwekerij in Boskoop waarbij de (basis)bemesting met organische meststoffen is vergeleken met een CRF bemesting. Om aan de bemestingsbehoefte van het gewas te voldoen […] Lees meer…

Growing a Green Future

Het project Growing a Green Future wil bijdragen aan de overgang van een economie die op fossiele brandstoffen loopt naar een economie met biomassa als grondstof. Lees meer…

Levende Bodem

“In de landbouw nam de productie per hectare in de laatste decennia enorm toe. Dat grote succes kent echter een keerzijde: het intensieve gebruik van de landbouwbodem zorgde voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit. Door het gebruik van zware machines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen… zijn we in een neerwaartse spiraal beland, waarbij de bufferende werking van […] Lees meer…

Valerie

Valorisatie van Europees onderzoek voor innovatie in de land- en bosbouw De vraag naar voedsel en vezels stijgt en blijft stijgen. Om hier goed op in te kunnen spelen, is het essentieel dat de wetenschap werkt aan baanbrekend onderzoek in de land- en bosbouw. De focus is breder dan alleen voedsel en vezels, aangezien goed […] Lees meer…

Aanpak Perceelsemissie Fryslân

Brede toepassing van haalbare en effectieve maatregelen Emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater komt nog regelmatig voor. Dit is een bedreiging voor de toelating van middelen die in te hoge concentraties worden gemeten. Het terugdringen van emissies is een gemeenschappelijk belang, vooral voor u als akkerbouwer. Maar ook voor de producenten van gewasbeschermingsmiddelen en de […] Lees meer…