Onderzoek

Smart AKIS, Horizon 2020 thematisch netwerk

Smart AKIS ontwikkelt een zelfstandig thematisch netwerk rondom ‘Smart Farming Technology’ (SFT) waarbij uitwisseling tussen onderzoek, industrie, adviesdiensten en de praktijk centraal staat. In het project is een inventarisatie gedaan van technologie die in Europa op de markt is, en een enquête over wensen en verwachtingen van boeren en tuinders ten aanzien van SFT in 8 Europese landen. In het project wordt tevens een aantal succesvolle innovaties geanalyseerd om te achterhalen wat de factoren voor succes zijn geweest, om daar van te leren voor nieuwe innovaties. Resultaten zijn de vinden op de projectwebsite www.smart-akis.com Lees meer…

Inzet groenfosfaat

Melkveebedrijven die meedoen aan derogatie mogen geen fosfaatkunstmest gebruiken. Om maïs toch een fosfaatgift te kunnen geven door middel van rijenbemesting bij zaaien is een oplossing gevonden in bewerkte dierlijke fosfaat. Lees meer…

Onderzoek “Gecontroleerde watergift in potplanten: De sensor centraal”

Het moment en hoeveelheid watergift in potplanten is van essentieel belang voor het slagen van de teelt. Vaak wordt het moment van watergeven in grote mate bepaald door gevoel en ervaring. Innovatieve technische mogelijkheden bieden de mogelijkheid om dit te optimaliseren. Dit kan worden bereikt door een inschatting van de waterbehoefte (verdamping) van het gewas […] Lees meer…