Onderzoek

Kwaliteitselementen calcium & magnesium in één gecoate meststof

Osmocote CalMag bevat de kwaliteitselementen calcium en magnesium en is een belangrijke aanvulling in elke potgrond: zeker bij ‘peat-free’ en/of potgronden met houtvezels, bark, kokos en compost. Om dit aan te tonen heeft ICL Specialty Fertilizers in 2017 een demo uitgevoerd op het Onderzoekscentrum Boomkwekerij in Boskoop.   De resultaten van de uitgevoerde demo kunt […] Lees meer…

Agricorder Friesland: DNA veldtest voor bacterieziekten in pootaardappelen

Doel van het project Agricorder is het maken van een DNA test voor het aantonen van (latente) bacteriebesmettingen in pootaardappelen. Het betreft een test die op het boerenerf uitgevoerd kan worden, aanvullend op PCR toetsing die door NAK en de pootgoedhandelshuizen wordt uitgevoerd. De test geeft de teler snel inzicht in de besmettingssituatie van de […] Lees meer…

Agricorder, test op locatie

Kennisverspreiding Veenkoloniën

De resultaten van elf praktijknetwerken in de Veenkoloniën worden verder verspreid in het project “Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën”. Inclusief leerpunten en voortgangsberichten! Lees meer…

Glastuinbouw: zuiveringsplicht en waterstromen

Onze rapportage bevat een overzicht van eventuele knelpunten en een overzicht van de zaken die moeten worden gedaan. Het is mogelijk dat we met u een compleet dossier opbouwen waarmee u bij het bevoegd gezag kunt aantonen dat u nullozer bent. Lees meer…

Smart AKIS, Horizon 2020 thematisch netwerk

Smart AKIS ontwikkelt een zelfstandig thematisch netwerk rondom ‘Smart Farming Technology’ (SFT) waarbij uitwisseling tussen onderzoek, industrie, adviesdiensten en de praktijk centraal staat. In het project is een inventarisatie gedaan van technologie die in Europa op de markt is, en een enquête over wensen en verwachtingen van boeren en tuinders ten aanzien van SFT in 8 Europese landen. In het project wordt tevens een aantal succesvolle innovaties geanalyseerd om te achterhalen wat de factoren voor succes zijn geweest, om daar van te leren voor nieuwe innovaties. Resultaten zijn de vinden op de projectwebsite www.smart-akis.com Lees meer…