Onderzoek

Leve(n)de Bodem Brabant

Leve(n)de Bodem Brabant wil de akker- en tuinbouwers in de provincie Noord-Brabant bewust laten worden van het belang van een goede organische stof voorziening en weten hoe emissies van middelen en nutriënten naar grond- en oppervlaktewater vermeden kunnen worden. Door de kennis over de verschillende kwaliteiten organische stof (in de bodem en van de aangevoerde materialen) bij ondernemers in de provincie Noord-Brabant te vergroten, kunnen zij hierop gerichte (innovatieve) management maatregelen nemen.  Lees meer…

Demonstratie en effectiviteit onderzoek driftreducerende spuittechnieken

Door wijzigingen in het Activiteitenbesluit over de voorschriften van driftreducerende spuittechnieken en het verplicht gebruik van een drukregistratie voorziening bij een aantal technieken is voor de telers informatie nodig over de systemen, machines en middelen om een verantwoorde keuze te kunnen maken welk systeem aan te schaffen en toe te passen. Lees meer…

DUIT: Duurzame Fruitteelt in Utrecht

Met het project Duurzaam Fruittelen in Utrecht willen we ondernemers laten zien dat investeren in maatregelen die bijdragen aan duurzame productie op de langere termijn worden terugverdiend. In het project werken we aan bewustwording gevolgd door kennisoverdracht op praktijkbedrijven met als resultaat implementatie van maatregelen. Lees meer…

AgriWasteValue

Implementatie van cascade valorisatieketen zonder afval voor de terugwinning van waardevolle natuurlijke producten uit agrarische residuen. Sleutelwoorden landbouw, zero-waste, bijproducten, lokale hulpbronnen, moleculen met toegevoegde waarde, cosmetica, nutraceutical Doelstellingen Ondanks de moeilijke economische context van Europa, blijven de cosmetica- en nutraceuticaliën-industrie zich aanzienlijk ontwikkelen. Deze sectoren worden gekenmerkt door een sterke consumentenvraag naar een terugkeer […] Lees meer…

Interreg

INNO-VEG

INNO-VEG is een project van Delphy, Innagro en Arvalis Institut du Végétal en heeft als doel om de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen duurzaam te intensiveren. Lees meer…