Onderzoek

Aegisto

Deugdelijkheidsonderzoek gewasbeschermingsmiddelen Delphy voert onder het merk Aegisto deugdelijkheidsonderzoek uit voor partijen die gewasbeschermingsmiddelen willen laten registreren.  Hoofdzakelijk voor toepassingen in de glastuinbouw, boomkwekerij en kleinfruit. Daarnaast is er ervaring met toepassingen in vollegrondstuinbouw en akkerbouw. Voor de uitvoering van registratie-onderzoek is Aegisto erkend door de NVWA van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken voor […] Lees meer…

Aardbeien, teelt met doordragers

De afgelopen jaren heeft Delphy in samenwerking met LTO-Groeiservice,  Avoird Trayplant en Botany BV in opdracht van het Productschap Tuinbouw onderzoek gedaan naar de perspectieven van de teelt van doordragende aardbeien. Uitgangspunt om met deze rassen te gaan telen is het langere en gelijkmatigere productiepatroon waarmee uiteindelijk een hogere productie gerealiseerd zou kunnen worden. Globaal […] Lees meer…

Aanpak geïntegreerde bestrijding van aaltjes in Alstroemeria

In Alstroemeria vormen wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans en Pratylenchus bolivianus) een groot probleem. Door het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen is bestrijden lastiger geworden. Delphy heeft i.s.m. de landelijke Alstroemeria-commissie van LTO Groeiservice en gefinancieerd door Productschap Tuinbouw, onderzoek uitgevoerd naar optimalisatie van de aanpak van aaltjes in Alstroemeria. Middel B en Middel C hebben een gelijke effectiviteit […] Lees meer…

Onderzoek ‘De Nederlandse Winteraardbei’

De doelstelling van dit project is het produceren van een goed smakende duurzame aardbei in de winterperiode. In twee jaar onderzoek onder 100% LED belichting is er aangetoond dat er onder LED belichting aardbeien van hoogwaardige kwaliteit geproduceerd kunnen worden. Twee knelpunten binnen dit teeltconcept zijn dat er tussentijds een periode van ongeveer 8 weken […] Lees meer…