Onderzoek

Lokstoffen in de tuinbouw

In een consultancyonderzoek, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT), worden lokstoffen die gebruikt kunnen worden in de glastuinbouw nader belicht. Het onderzoek is uitgevoerd door Delphy Team Onderzoek. In de glastuinbouw is het van belang om weinig schadelijke en veel nuttige insecten te hebben. Dit project van Delphy heeft geurstoffen om insecten (schadelijke en nuttige) […] Lees meer…

Kennis- en Innovatie Centrum Kleinfruit

De markt en de consumptie van Houtig Kleinfruit (waaronder Braam, Framboos, Rode Bes, Blauwe Bes) groeit stormachtig. De laatste jaren is het areaal in Europa fors uitgebreid. De Nederlandse kwekers van uitgangsmateriaal, evenals het productieareaal nemen in deze markt een steeds sterker wordende positie in. De kennisbehoefte op het gebied van teeltaspecten en vernieuwingen in […] Lees meer…

Gewasbescherming met UV-belichting

Delphy heeft in 2009 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een duurzame aanpak van schimmels met behulp van UV-licht. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. De toepassing van UV-licht is een vrij nieuwe gewasbeschermingsmethode die is ontwikkeld door CleanLight en Dubex. Bij deze methode wordt het gewas belicht met een dosering UV-licht die […] Lees meer…

Geïntegreerde bestrijding kuip- en terrasplanten 2009 – 2010

Delphy heeft in samenwerking met de landelijke Kuip- en Terrasplanten commissie van LTO Groeiservice vanaf juni 2009 tot en met mei 2010 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van het gebruik van natuurlijke vijanden in de teelt van kuip- en terrasplanten. Het project is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. De natuurlijke vijanden, natuurlijke middelen, signaalplaten […] Lees meer…

Europees maïsrassenonderzoek

Omdat Europees toegelaten rassen niet zonder meer ook goed presteren onder Nederlandse omstandigheden, worden verschillende Europees toegelaten rassen met enkele Nederlandse rassen vergeleken in een objectief en onafhankelijk onderzoek. Toelichting en resultaattabellen Lees meer…

Rapport: Effectieve aanpak van beukenbladluis

Om kwekers van boomkwekerijproducten meer bekend te maken met de producten die onder meer tegen beukenbladluis ingezet kunnen worden is er in 2014 onderzoek gedaan op de proeflocatie van Delphy in Boskoop. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en het eindresultaat. Lees meer…

Bestrijding van bladvlekken

In een groot aantal boomkwekerijgewassen en vaste planten komen schimmels voor die bladvlekken kunnen veroorzaken. Deze schimmels kunnen ook overgaan op de takken waardoor taksterfte of voetrot ontstaat. Voor de bestrijding zijn de laatste jaren verschillende nieuwe fungiciden toegelaten. Om een indruk te verkrijgen van de effectiviteit heeft Delphy in 2009 in samenwerking met de […] Lees meer…

BerryPlaza: nieuw proefbedrijf aardbeienteelt

De volgende proeven zijn opgestart onder de noemer van BerryPlaza Koudebehoefte Flair In de proef rond de koudebehoefte van het ras Flair is momenteel de oogst aan de gang en er kan reeds gesteld worden dat er duidelijk verschillen zijn in plantrespons als gevolg van de hoeveelheid koude die behaald werd. De partijen die het […] Lees meer…

Behandeling van snoeiwonden in de boomkwekerij

Topsin M Pasta wordt gedurende het jaar op vrijwel iedere laanboomkwekerij gebruikt als wond afdekmiddel na snoei van takken of ter bestrijding van (vruchtboom)kanker. Ook in de fruitteelt en in openbaar groen wordt dit product voor dezelfde doeleinde gebruikt. Tijdens het rooien en transporteren van planten ontstaat er takbreuk. Bomen worden meestal gebonden en ook […] Lees meer…

Aegisto

Deugdelijkheidsonderzoek gewasbeschermingsmiddelen Delphy voert onder het merk Aegisto deugdelijkheidsonderzoek uit voor partijen die gewasbeschermingsmiddelen willen laten registreren.  Hoofdzakelijk voor toepassingen in de glastuinbouw, boomkwekerij en kleinfruit. Daarnaast is er ervaring met toepassingen in vollegrondstuinbouw en akkerbouw. Voor de uitvoering van registratie-onderzoek is Aegisto erkend door de NVWA van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken voor […] Lees meer…