Organische bemesting in pot- en containerteelt

Compacte groei is voor Hydrangea paniculata van meerwaarde. Zonder remmen kan dit mogelijk zijn met aangepaste bemesting.

Om dit aan te tonen is in 2018 een onderzoek opgezet op het Onderzoekscentrum Boomkwekerij in Boskoop waarbij de (basis)bemesting met organische meststoffen is vergeleken met een CRF bemesting. Om aan de bemestingsbehoefte van het gewas te voldoen is er bijgemest. Hiervoor zijn ook weer verschillende strategieën vergeleken.

De resultaten van het uitgevoerde onderzoek kunt u lezen in het verslag hiernaast onder downloads.

Share:
ProjectleiderJeroen van der Meij
OpdrachtgeverDCM
LooptijdMay 2018 - September 2018
Betrokken teamsTeam Onderzoek Boomkwekerij en Vaste Plantenteelt