Onderzoek rijenbemesting snijmais

De bemesting van snijmaïs is de laatste jaren een hot item. De gebruiksnormen in maïs zijn aan de krappe kant waardoor iedere toegediende kg N en P2O5 efficiënt benut moet worden voor een optimale opbrengst. Delphy voert onderzoek uit met als doel te komen tot een optimale bemestingsstrategie in snijmaïs.

Looptijd: continu

Share:
ProjectleiderGert Veldhorst
LooptijdJanuary 2015 - December 2025
Betrokken teamsTeam Onderzoek Akkerbouw