Onderzoek in suikerbieten

Delphy doet onderzoek naar de gevoeligheid van suikerbietenrassen voor diverse schimmelziekten. Het onderzoek voeren we uit op twee locaties. Per locatie worden zes rassen gezaaid die in de betreffende regio veel geteeld worden. Bij alle rassen worden verschillende  spuitschema’s vergeleken met niet-spuiten. Doel van dit onderzoek is te komen tot een rasspecifiek advies voor de inzet van fungiciden.

Looptijd: continu

Share:
ProjectleiderJohan Wander
LooptijdJanuary 2015 - December 2025
Betrokken teamsTeam Onderzoek Akkerbouw
Team Akkerbouw Noordoost-Nederland