Onderzoek graszaad

De bestrijding van onkruidgrassen in de teelt van graszaad en graszoden is essentieel om een goede kwaliteit af te kunnen leveren. Sinds 2009 voert Delphy screeningsonderzoek uit om herbiciden en combinaties van herbiciden te testen in en tegen diverse soorten (onkruid)grassen.

Looptijd: continu

Share:
ProjectleiderJohan Wander
LooptijdJanuary 2009 - December 2025
Betrokken teamsTeam Onderzoek Akkerbouw