Onderzoek ‘De Nederlandse Winteraardbei’

De doelstelling van dit project is het produceren van een goed smakende duurzame aardbei in de winterperiode. In twee jaar onderzoek onder 100% LED belichting is er aangetoond dat er onder LED belichting aardbeien van hoogwaardige kwaliteit geproduceerd kunnen worden. Twee knelpunten binnen dit teeltconcept zijn dat er tussentijds een periode van ongeveer 8 weken waarin geen productie is en dat meer dan helft van het product niet aan de gewenste specificaties voldoet wegens een te kleine vruchtmaat. In deze teelt wordt de teeltstrategie aangepast op het gat in de productie weg te nemen. Er worden 7 verschillende rassen getoetst om aan te tonen welk ras in combinatie met de teeltstrategie het beste resultaat oplevert.

Rassen: verschillende rassen
Start Project: oktober 2016
Einde Project: juni 2016

Betrokken partijen:

  • Delphy
  • Philips
  • Koppert Biological Systems
  • Topsector Tuinbouwuitgangsmaterialen
  • Diverse telers uit Nederland, Engeland en Ierland
  • Substraat gesponsord door Legro

 

Share:
ProjectleiderLisanne Schuddebeurs
OpdrachtgeverDelphy
LooptijdOctober 2016 - June 2017
Betrokken teamsTeam Zachtfruit
Delphy Improvement Centre (Glastuinbouw)