Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; strokenteelt

Financiering

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een samenwerkingsmodel tussen akkerbouwers onderling of tussen akkerbouwers en veehouders in Zeeland op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Een toekomstbestendig duurzaam systeem waarbij er winst is voor landbouw én natuur middels biodiversiteit, waarbij natuur wordt ingezet ten behoeve van de landbouw.

We willen nieuwe systemen en methoden toetsen, met een accent op strokenteelt in diverse breedtes, waarbij we een transitie naar een natuurinclusieve landbouw nastreven. Dit gebeurt op minimaal vier locaties in de provincie. Diverse testen/experimenten worden uitgevoerd en de effecten worden gemonitord.

De opgedane ervaringen worden gedeeld en ook breder verspreid. Ingezet wordt op het formuleren van handvatten voor collega-ondernemers. Via het EIP netwerk zoeken we afstemming en uitwisseling met vergelijkbare initiatieven in Europa.

Over natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw is op dit moment een veel gebruikt begrip om een oplossing te duiden voor de hedendaagse dilemma’s ten aanzien van biodiversiteit en invloeden van de landbouw op onze maatschappelijke belangen (denk aan de discussie over de daling van de insectenpopulaties). Duiding van wat we exact met natuurinclusieve landbouw bedoelen ligt lastiger. Natuurinclusief is geen afzwakking van het huidige systeem, maar een mogelijk nieuw herontwerp van het huidige systeem (hypothese) gebaseerd op agroecologische processen. Het is niet gangbaar en het is ook niet biologisch. Natuurinclusieve landbouw maakt volgens de definitie maximaal gebruik van het natuurlijke kapitaal en integreert deze in de bedrijfsvoering (Erisman et al, 2017). Zie ook een artikel in De Boerderij van 5 juni 2018. Natuurinclusieve landbouw benut wat de natuur te bieden heeft op, onder en rond het bedrijf met een positief effect op de biodiversiteit. Binnen dit geheel wil de ondernemer minimaal zijn extra kosten of risico’s vergoed krijgen en de continuïteit van zijn bedrijf waarborgen.

Financiering, projectmanagement en partners

De financiering komt van EU en Provincie Zeeland. Het projectmanagement wordt uitgevoerd door Delphy.

Projectpartners

  • Stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve
  • DLV Advies
  • Stichting Het Zeeuwse Landschap
  • De vereniging Zeeuwse MilieuFederatie
  • Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontact

 

Share:
ProjectleiderCor van Oers, Delphy
OpdrachtgeverPOP3
LooptijdMarch 2020 - December 2022
Betrokken teamsTeam Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidwest-Nederland