More Crop per Drop Drenthe

Al een aantal jaren wordt onderzoek gedaan naar de toepassingsmogelijkheden van dripirrigatie in de teelt van akkerbouwgewassen en bloembollen.

Doelstelling van het project is om zuiniger om te gaan met water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en energie en tevens met verbetering van opbrengst en kwaliteit van de producten.

In het project wordt samengewerkt met diverse telers en aanverwante bedrijven zoals RMA, Lamb Weston, Broere Beregening en Yara. Naast Drenthe wordt het project nu ook uitgerold naar Friesland.

 

Share:
ProjectleiderSigrid Arends
OpdrachtgeverProvincie Drenthe, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen
LooptijdJanuary 2014 - January 2020
Betrokken teamsTeam Bloembollen en Bolbloemen
Team Akkerbouw Noordoost-Nederland