Lokstoffen in de tuinbouw

In een consultancyonderzoek, gefinancierd door het Productschap Tuinbouw (PT), worden lokstoffen die gebruikt kunnen worden in de glastuinbouw nader belicht. Het onderzoek is uitgevoerd door Delphy Team Onderzoek.

In de glastuinbouw is het van belang om weinig schadelijke en veel nuttige insecten te hebben. Dit project van Delphy heeft geurstoffen om insecten (schadelijke en nuttige) te lokken in kaart gebracht en bepaald welke potentie ze bieden. De lokkende werking moet door combineren met andere bestrijdingsmiddelen en -methoden efficiënt worden ingezet. Bijvoorbeeld als alleen de populatie van het insect op de lokplant kan worden bestreden, komt het cultuurgewas niet/minder in contact met insecticiden. En natuurlijke vijanden kunnen beter worden gelokt naar beperkt-mobiele plagen.

Kauwende insecten worden meer geassocieerd met alcoholen, aldehyden, esters en terpenen.
De prikkers en zuigers worden meer geassocieerd met esters en ketonen.
De groep aldehyden produceren de meest effectieve plant-lokstoffen.
Er is veel informatie over de werking van lokplanten/-stoffen op nuttige en schadelijke insecten bekend. Voor een effectief systeem is nader specifiek diepgaander onderzoek gericht op een bepaalde natuurlijke vijand of plaag noodzakelijk.

Informatie
Jeroen van der Meij
M 06 – 5133 5380
E j.vandermeij@delphy.nl

Share: