KIF Fruitteelt

Financiering

Doel van het project KIF (Kennis- en Innovatieplatform Fruitteelt) is om onderzoeksmatig innovatieve ontwikkelingen in de fruitteelt te testen, te valideren en te demonstreren. Ondernemers in fruittelend Zeeland worden in dit traject betrokken waardoor een breed draagvlak ontstaat voor een versnelde implementatie van die ontwikkelingen. Het gaat om systeeminnovaties die bijdragen aan algemeen geformuleerde maatschappelijke ontwikkelingen in Zeeland. De bedoeling is dat vanuit concrete activiteiten in dit project er een samenwerking ontstaat van Zeeuwse bedrijven en kennispartijen als de Hogeschool Zeeland (HZ) en HAS Den Bosch om te komen tot een robuust netwerk van ondernemers actief in de teelt van houtige gewassen. Een dergelijke samenwerking is van groot belang om aansluiting te houden met omliggende provincies en om niet achterop te komen binnen de concurrentieslag.

Samenwerking

In dit project hebben drie Zeeuwse bedrijven Delphy BV, Meeuwse Handelsonderneming BV en van Iperen BV de samenwerking gezocht om hun innovaties te ontwikkelen, te testen en te valideren om deze vervolgens breed te demonstreren. Het gaat concreet om

  • het ontwikkelen van irrigatiesystemen gekoppeld aan sensortechnieken.
  • het uitvoeren van rassenproeven in de peren- en notenteelt met nieuwe klimaatadaptieve rassen.
  • het ontwikkelen van ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen, het testen ervan en het valideren van deze middelen en meststoffen.
  • het ontwikkelen van beeldherkenningstechnieken om teelthandelingen verder te optimaliseren en te automatiseren.

De testen worden opgezet op de locaties van de eigen bedrijven of bij deelnemers in het nieuw te vormen netwerk. Hierbij wordt uitdrukkelijk aansluiting gezocht bij al bestaande samenwerkingen, zoals met Vogelaar Fruitcultures en ZLTO in het kader van de Perendag. De resultaten van dit project worden dan ook breed gedemonstreerd voor alle betrokkenen in de fruitteeltsector.

Share:

Projectpartners

ProjectleiderRené Bal
LooptijdJune 2018 - December 2020
Betrokken teamsTeam Fruitteelt