Kennisverspreiding Veenkoloniën

Financiering

Afronding project per februari 2020

Download de slotbrochure!

In het kader van het POP 3 project ‘Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën’ is een slotbrochure met de ervaringen vanuit dit project gemaakt. We hopen hiermee te hebben bijgedragen aan de verdere kennisverspreiding van innovaties naar de sectoren en ondernemers verder geholpen te hebben. U kunt de slotbrochure hier downloaden!

Over het project

De resultaten van elf praktijknetwerken in de Veenkoloniën worden verder verspreid in het project “Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën”. Dit project is een initiatief van Delphy vernieuwingsbedrijf Op de Es, Akkerbouw en loonwerkbedrijf H.J. Luth te Wedde en Nedworc Foundation expert M.A.M. Commandeur. Delphy heeft het project aangevraagd in het kader van POP III, Veenkoloniën.

In dit project wordt via open kennisverspreidingsmethoden de kennis en leerpunten uit een elftal praktijknetwerken verspreid. Klik hier voor een overzicht van de leerpunten!

 

Voor de komende jaren staan de volgende activiteiten gepland:

  • Flitsbijeenkomsten bij akkerbouwers
  • Regionale demonstraties
  • Boerenwerkdemonstraties
  • Workshops en trainingen in het veld.

De kennisverspreiding integreert vrijwel alle thema’s die in de Praktijknetwerken aan de orde zijn geweest, zoals vochtvoorziening, biodiversiteit, bodemverbetering, precisielandbouw, mest & mineralen, duurzame energie en bewaring.

De komende tijd worden alle akkerbouwers in de Veenkoloniën uitgenodigd voor de diverse activiteiten, die zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk van de akkerbouwbedrijven zullen aansluiten. Tegelijkertijd omvatten de activiteiten leerpunten voor verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd vanuit het ELFPO. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Share:

Projectpartners

ProjectleiderJacob Dogterom
OpdrachtgeverELFPO, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
LooptijdFebruary 2017 - February 2020
Betrokken teamsTeam Onderzoek Akkerbouw
Team Projecten en Innovaties
Team Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidoost-Nederland
Team Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidwest-Nederland
Team Akkerbouw Noordoost-Nederland
Team Akkerbouw Noordwest-Nederland