Kennisverspreiding Veenkoloniën

De resultaten van elf praktijknetwerken in de Veenkoloniën worden verder verspreid in het project “Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën”. Dit project is een initiatief van Delphy vernieuwingsbedrijf Op de Es, Akkerbouw en loonwerkbedrijf H.J. Luth te Wedde en Nedworc Foundation expert M.A.M. Commandeur. Delphy heeft het project aangevraagd in het kader van POP III, Veenkoloniën.

In dit project wordt via open kennisverspreidingsmethoden de kennis en leerpunten uit een elftal praktijknetwerken verspreid. Klik hier voor een overzicht van de leerpunten!

 

Voor de komende jaren staan de volgende activiteiten gepland:

  • Flitsbijeenkomsten bij akkerbouwers
  • Regionale demonstraties
  • Boerenwerkdemonstraties
  • Workshops en trainingen in het veld.

De kennisverspreiding integreert vrijwel alle thema’s die in de Praktijknetwerken aan de orde zijn geweest, zoals vochtvoorziening, biodiversiteit, bodemverbetering, precisielandbouw, mest & mineralen, duurzame energie en bewaring.

De komende tijd worden alle akkerbouwers in de Veenkoloniën uitgenodigd voor de diverse activiteiten, die zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk van de akkerbouwbedrijven zullen aansluiten. Tegelijkertijd omvatten de activiteiten leerpunten voor verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd vanuit het ELFPO. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Share:

Financiering

Projectpartners

ProjectleiderJacob Dogterom
OpdrachtgeverELFPO, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
Looptijdfebruari 2017 - februari 2020