Inzet groenfosfaat

Melkveebedrijven die meedoen aan derogatie mogen geen fosfaatkunstmest gebruiken. Om maïs toch een fosfaatgift te kunnen geven door middel van rijenbemesting bij zaaien is een oplossing gevonden in bewerkte dierlijke fosfaat.

Door dikke fractie van mest tot pellets te persen ontstaat een korrel meststof die goed te verwerken is met de kunstmestvoorziening op een maïszaaimachine.

In 2017 wordt de meststof ook beproefd in de teelt van pootaardappelen op fosfaatarme gronden.

 

Looptijd: vanaf 2016

Share: