Innovaties in de peenteelt: Quality Carrots

Quality Carrots speelt via het uitvoeren van praktijkonderzoek snel in op actuele problemen uit de praktijk. We ontwikkelen innovaties in de peenteelt en passen deze toe. We kiezen voor een ketengerichte benadering. Belangrijkste doelstelling is om de teelt van peen naar een nog hoger kwaliteitsniveau te tillen. Speerpunten zijn: zaadkwaliteit, bemesting en spuittechniek bij fungiciden.

Looptijd: continu

Share:
ProjectleiderJohan Wander
OpdrachtgeverDiverse
LooptijdJanuary 2015 - December 2025
Betrokken teamsTeam Onderzoek Akkerbouw