INNO-VEG

Financiering

Over INNO-VEG

Dit project neemt de uitdaging aan om de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen duurzaam te intensiveren. Onderzoek en ontwikkeling zijn de sleutel tot de promotie van duurzame intensivering. Echter, de kostprijs van onderzoek cfr de huidige onderzoekstechnieken, gecombineerd met het brede scala aan onderzoeksprioriteiten en de top down benadering houdt de opmars van innovatie tegen.

Doel

Het project heeft als doel om de snelheid en de opmars van de innovatie in de vollegrondsgroenten te verbeteren. Hiervoor worden een nieuwe onderzoeksbenadering in combinatie met de technologische opvolging van aardappelpercelen, vertaald naar de vollegrondsgroenten. Het doel om hiermee de kosten van onderzoek te reduceren in de kleinere teelten, het tempo van duurzame intensivering te vergroten en bedrijven de kans te bieden innovaties gemakkelijker te introduceren door landbouwers midden in het onderzoeksproces te plaatsen.

Verwachte resultaten

Verwachte resultaten van dit project zijn de ontwikkeling van een onderzoeksmethode die efficiënter en kostenbesparender is dan de conventionele aanpak door gebruik te maken van technologische innovatie. Daarnaast het opzetten van een netwerk van boeren die het mogelijk maakt nieuwe benaderingen, materiaal of producten te testen op hun eigen bedrijven. Dit netwerk zal op bedrijfsniveau innovatie faciliteren, en ook verbetering van de kennis en winstgevendheid op individuele bedrijven realiseren.

Share:

Projectpartners

ProjectleiderCor van Oers
OpdrachtgeverEuropese Unie
LooptijdAugust 2018 - September 2022
Betrokken teamsTeam Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidoost-Nederland
Team Projecten en Innovaties