Het Nieuwe Telen Lisianthus

De doelstelling van het project is het aantonen van een duurzaam teeltsysteem voor lisianthus in combinatie met een goede productie. Om dit te bereiken worden er in dit project verschillende systemen getoetst om uit de grond te telen om de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te reduceren. Hierbij wordt er onderscheidt gemaakt tussen het substraat: Kleikorrels en verschillende samenstellingen kokos. Er gefocust op een volvelds systeem waarbij de watergift plaatsvindt middels druppelaars. Als referentie vanuit de proef van 2015 is er 1 variant met het kokosgotensysteem in combinatie met een erfgoedvloer, en ook de kleikorrels krijgen water middels het eb en vloed systeem.  Aanvullend wordt het effect van extra belichten op het takgewicht en de teeltsnelheid getoetst. Dit gebeurt door de kas in te richten met 2 verschillende lichtniveaus:  max 140 µmol en max 210 µmol. In 2016 zullen vier teelten worden uitgevoerd op het Improvement Centre om de mogelijkheden van de verschillende systemen en belichtingsstrategieën te toetsen.

Teelt: Lisianthus
Ras: Rosita
Aanvang project: januari 2016
Afsluiting project: december 2016.

Betrokken partijen
•    Kas als Energiebron
•    Glastuinbouw Waterproof
•    Erfgoed
•    Van Egmond
•    Florensis
•    Cultilene
•    Kenniscoorperatie Lisianthus

Share:
ProjectleiderMarcel Raaphorst
Opdrachtgeverinnovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron van het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland
LooptijdJanuary 2016 - December 2016
Betrokken teamsDelphy Improvement Centre (Glastuinbouw)