Growing a Green Future

Financiering

Het project Growing a Green Future wil bijdragen aan de overgang van een economie die op fossiele brandstoffen loopt naar een economie met biomassa als grondstof. Het doel is om biomassa (landbouwgewassen) te gebruiken voor onder andere inhoudsstoffen, chemicaliën en bouwmaterialen, zodat het gebruik van fossiele grondstoffen kan worden beperkt. De overgang naar een biobased economy is een langdurig proces waar we voor toekomstige generaties moeten werken.

Partners

Binnen het project werken tien partners samen aan het zoeken naar nieuwe toepassingen binnen de biobased economy. Dat zijn:

  • Delphy
  • Cradle Crops
  • Stichting Agrodome
  • Proefboerderij Rusthoeve
  • Millvision
  • ILVO
  • ZLTO
  • Inagro
  • Provincie Vlaams-Brabant
  • Karel de Grote Hogeschool

Kennis verzamelen

Deze Vlaamse en Nederlandse organisaties slaan de handen in elkaar om de mogelijkheden van lokaal geteelde groene grondstoffen in de verf te zetten. Biogebaseerde materialen kennen echter nog teveel beperkingen en dienen verder geperfectioneerd te worden door middel van praktijkonderzoek. ‘Growing a green future’ pakt dit aan en heeft meer dan 80 gewassen getest in de innovatietuinen en heeft meerdere trajecten opgezet om de groene grondstoffen in de praktijk toe te passen.

De opgedane kennis delen we met het bedrijfsleven via verschillende inspiratiesessies, zodat ondernemers echt aan de slag kunnen gaan. We hielden reeds sessies onder andere rond gewasbescherming en nieuwe kansen voor de horeca.

Pilotprojecten

De stichting Agrodome, Inagro en Millvision gaan in dit project aan de slag met een pilot biobased vakantiewoning. Met lokale geteelde hennep, vlas of miscanthus worden de noodzakelijke bouwmaterialen geproduceerd, bijvoorbeeld bouwblokken, isolatiemateriaal en afwerkingsmateriaal. Inmiddels zijn we zover dat de locatie bekend is. Binnenkort zijn de vakantiewoningen in de Provincie Zeeland te bewonderen.

Millvision is bezig met de doorontwikkeling van kwaliteitsvol biobased printpapier en verpakkingen gebaseerd op de drie eerder genoemde gewassen. Spruitkool laat verrassende resultaten zien als grondstof voor papier.

De Rusthoeve zet haar schouders onder verder onderzoek naar hoogwaardige oliën zoals hennep en deder. Dankzij nieuwe inzichten worden deze plantaardige oliën beschouwd als erg gezonde onverzadigde vetzuren. Op basis van consistentie, stabiliteit, smaak en geur van deze ‘nieuwe’ plantaardige oliën wordt geëvalueerd in welke recepturen van voedingsproducten en cosmetische toepassingen, waaronder lippenbalsem, ze een ingrediënt kunnen zijn.

Als laatste worden business cases gemaakt voor gewassen die als natuurlijke biocide kunnen fungeren. Zo wordt onderzocht of Miscanthus kan dienen als onkruidonderdrukker. Hiervoor is een proef aangelegd in een plantsoen in de gemeente Noord-Beveland met miscanthus als onkruidonderdrukker.

Share:

Projectpartners

ProjectleiderCor van Oers, Delphy
OpdrachtgeverInterreg
LooptijdJanuary 2017 - December 2019
Betrokken teamsTeam Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidwest-Nederland
Team Projecten en Innovaties