Grassificatie / Grassification

Financiering

Een huis gebouwd met vezels uit bermgras. Duurzame, goedkope energie uit bermgras. Duurzamer en goedkoper bermbeheer. Science fiction? Wensdroom?

In het Europees gesubsidieerde project GRASSIFICATION onderzoeken onderzoeksinstellingen, landschapsbeheerders en bedrijven in hoeverre voor deze en andere toepassingen een economisch rendabele businesscase ontwikkeld kan worden.

Over een periode van drie jaar zullen 23 partners (inclusief observer partners) uit het VK, Nederland, Frankrijk en België samen het volledige traject van bermbeheer tot eindproduct onder de loep nemen via een multidimensionale aanpak om op die manier maximaal bermgras te valoriseren tot waardevolle eindproducten. Op die manier hopen we een nieuwe, grondgebonden circulaire economie te stimuleren op basis van bermgras.

Budget

€4,4 miljoen, waarvan €2,5 miljoen Europese steun

Share:

Projectpartners

ProjectleiderCor van Oers
OpdrachtgeverEuropese Unie
LooptijdMarch 2018 - February 2019
Betrokken teamsTeam Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidwest-Nederland
Team Projecten en Innovaties