Gewasbescherming met UV-belichting

Delphy heeft in 2009 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een duurzame aanpak van schimmels met behulp van UV-licht. Het onderzoek is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.

De toepassing van UV-licht is een vrij nieuwe gewasbeschermingsmethode die is ontwikkeld door CleanLight en Dubex. Bij deze methode wordt het gewas belicht met een dosering UV-licht die hoog genoeg is om schimmels te doden, maar toch laag genoeg zodat het gewas er geen schade van ondervindt. Op deze wijze is o.a. bij Prunus laurocerasus ‘Rotundifolia’ en Rosa ‘The Fairy’ op verschillende manieren de echte meeldauw aangepakt.

Share: