Geïntegreerde bestrijding kuip- en terrasplanten 2009 – 2010

Delphy heeft in samenwerking met de landelijke Kuip- en Terrasplanten commissie van LTO Groeiservice vanaf juni 2009 tot en met mei 2010 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid van het gebruik van natuurlijke vijanden in de teelt van kuip- en terrasplanten. Het project is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. De natuurlijke vijanden, natuurlijke middelen, signaalplaten en uitzetapparatuur zijn ter beschikking gesteld door Koppert.

Vanaf de start van de teelt (juni 2009) tot en met het afleveren van de kuipplanten (mei 2010) zijn er op drie praktijkbedrijven wekelijks de plaaginsecten op de signaalplaten geteld en gewaswaarnemingen gedaan om de plagen die er in het gewas voorkomen te volgen. Aan de hand van de resultaten die uit de wekelijkse waarnemingen naar voren kwamen, is een bestrijdingsstrategie toegepast. In totaal stonden er over de drie bedrijven 22 verschillende soorten kuip- en terrasplanten. Met de ervaring die er een jaar eerder in een vergelijkbare proef is opgedaan, is in deze proef gekozen voor een aparte bestrijdingsstrategie per gewas. In deze proef zijn alleen natuurlijke vijanden uitgezet tegen trips en wittevlieg. De natuurlijke vijanden zijn uitgezet met behulp van een Airbug. Tegen andere voorkomende plagen zijn geen natuurlijke vijanden uitgezet omdat er tegen deze plagen goede geïntegreerde middelen beschikbaar zijn (bladluis) of geen goede natuurlijke vijanden beschikbaar zijn (rupsen).

Door het gebruik van natuurlijke vijanden is op twee van de drie bedrijven vanaf de start van de teelt tot en met oktober maar een enkele pleksgewijze chemische bestrijding nodig geweest. Op één van de deelnemende bedrijven werd eind september de trips- en wittevlieg-druk zo hoog dat biologisch doorgaan onverantwoord was. Deze hoge infectiedruk was afkomstig uit een hoekje proefplanten van nieuwe rassen. Om schoon de winter in te gaan is op alle bedrijven in november één keer een blok van 4 bespuitingen uitgevoerd tegen trips en wittevlieg. Doordat er gedurende het seizoen zo weinig is gespoten met chemische middelen tegen trips en wittevlieg, was het effect van deze bespuitingen heel goed.

In het voorjaar zijn trips en wittevlieg op bijna alle gewassen geen probleem geweest. Bij één gewas moest op enkele bedrijven nog wat extra’s worden gedaan tegen wittevlieg. Verder waren de gewassen insectenvrij bij afleveren. Het toepassen van geïntegreerde bestrijding in kuip- en terrasplanten is dus goed mogelijk gebleken.

September 2010
Jeroen Zwinkels
Jelle Moree
Helma Verberkt

Share: