Digitale Bodemspiegel: basis voor precisielandbouw

Delphy brengt uw gewassen in beeld met luchtfotografie

Bodem, water en bemesting bepalen voor een groot deel hoe goed gewassen groeien. Verschillen in gewasgroei binnen percelen zijn een indicatie van verschillen in de bodem en gewasgroei. Delphy biedt u de mogelijkheid uw gewassen in beeld te brengen vanuit de lucht met vliegtuigbeelden ofwel spectraal-fotografie.

De beelden van de percelen bieden een goed aanknopingspunt voor mogelijkheden teeltoptimalisatie en gerichte bodemverbetering. nader onderzoek naar de oorzaak van de verschillen. De afgelopen jaren heeft Delphy veel ervaring opgedaan met het maken en interpreteren van de beelden en het analyseren van de verschillen in gewasgroei. De oorzaken kunnen divers zijn: aaltjes, verschillen in structuur, textuur, pH en organische stof. Om meerwaarde uit de beelden te halen is het van belang om de gewasontwikkeling gedurende het groeiseizoen aan de hand van meerdere opnames te volgen.

Hoe werkt het?

U ontvangt vijf keer gedurende het groeiseizoen, drie beelden per perceel per keer.

  • Een ‘gewone’ kleurenfoto van uw perceel.
  • Een beeld gemaakt met een spectrale camera, die verschillen in het perceel toont voor biomassa en stikstofopname.
  • Een warmtebeeld dat de verschillen in gewastemperatuur toont, veroorzaakt door verschillen in gewasverdamping. Deze geeft inzicht in de vochtvoorziening van het gewas .

Ieder perceel wordt totaal vijf keer gefotografeerd in de periode mei-juni-juli.

Beelden worden uitgeleverd in pdf en als kmz-bestand. Op verzoek is de informatie ook als csv bestand leverbaar; een bestand dat u kunt gebruiken voor het maken van zonekaarten en strooikaarten.

U kunt de beelden ook zichtbaar maken via een app op uw smartphone of tablet. Als u in het perceel loopt ziet u uw eigen positie als een stip in het beeld. Zo kunt u gemakkelijk de plaatsen vinden die u nader wilt onderzoeken.

Telers die willen deelnemen kunnen zich aanmelden bij de adviseurs van Delphy.

Voorbeelden van beelden als pdf-bestand.

SDelphy Wag16051110170_001SDelphy Wag16051110170_002SDelphy Wag16051110170_003

Share:
ProjectleiderHarm Brinks
OpdrachtgeverDelphy
LooptijdJanuary 2016 - December 2024
Betrokken teamsTeam Projecten en Innovaties
Team Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidoost-Nederland
Team Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuidwest-Nederland
Team Akkerbouw Noordoost-Nederland
Team Akkerbouw Noordwest-Nederland