Demonstratie en effectiviteit onderzoek driftreducerende spuittechnieken

Financiering

Telers moeten met ingang van 2019 aan de strakkere eisen voldoen voor driftreducerende spuittechnieken volgens de DRT en DRD. In 2020 wordt ook het gebruik van een druk registratievoorziening bij een aantal technieken verplicht.

Telers hebben praktische informatie nodig om de keuze te kunnen maken voor een bedrijfsspecifieke verantwoorde driftreducerende spuittechniek en effecten van de keuze op mogelijke effecten van de bespuiting, met duidelijk keuze advies.

De komende jaren worden metingen verricht en op verschillende demonstratiedagen en informatiebijeenkomsten het werkresultaat toegelicht van de technieken in de voorgeschreven eisen mbt spuitdruk. Daarbij wordt ook een vergelijk gemaakt van de effectiviteit in verschillende gewassen en toepassing om telers voor de eigen bedrijfssituatie met verschillende gewassen en toepassingsomstandigheden een verantwoorde keuze te kunnen laten maken uit oogpunt van emissiereductie, effectiviteit, investeringen en kosten en praktische toepasbaarheid.

 

Brancheorganisatie Akkerbouw financiert dit project in het kader van Actieplan Plantgezondheid en onderschrijft het belang om emissies vanaf erf en perceel te beperken ten einde juist middelen te kunnen behouden, die anders verdwijnen bij normoverschrijdingen.

Share:

Projectpartners

ProjectleiderHerman Krebbers
OpdrachtgeverBrancheorganisatie Akkerbouw
LooptijdJune 2019 - December 2021
Betrokken teamsTeam Onderzoek Akkerbouw
Team Projecten en Innovaties