Delphy Op de ES

Delphy is met ingang van 2012 met onderzoekslocatie Op de Es in Noord-Nederland gestart.

Het bedrijf heeft als doelstelling kennis te ontwikkelen op terreinen waarvoor te weinig aandacht is in de akkerbouw in samenwerking met andere sectoren. Tevens fungeert  het bedrijf als schakel tussen onderzoek en praktijk.

Uniek bij het Delphy Op de Es is de samenwerking veehouderij en akkerbouw. De meerwaarde die deze samenwerking met zich mee kan brengen is een van de hoofdthema’s op het bedrijf. Speerpunten zijn o.a. het ontwikkelen van kracht/ruwvoederteelten  in de  relatie met grondruil. De specifieke teelteffecten die met grondruil te maken hebben worden opgepakt.

Daarnaast wordt er kennis ontwikkeld om de nieuwe Groene en Blauwe diensten zo goed mogelijk op landbouwbedrijven te kunnen inpassen.

Een aantal thema’s:

  • Teeltaspecten grondruil veehouderij en akkerbouw(ruimere vruchtwisseling)
  • Invulling van groene en blauwe diensten door de praktijk
  • Teeltoptimalisatie zetmeelaardappelen. (15 ton zetmeel per hectare)
  • Rassenproeven diverse gewassen
  • Teeltonderzoek
  • Bemestingsonderzoek

Informatie

Harm de Boer
T  +31 (0)592 – 378 130
M +31 (0)6 – 5140 9450
E h.deboer@delphy.nl

Share: