Delphy Digital: Autonoom telen

De Autonomous Greenhouse Challenge

Delphy en AgroEnergy hebben als Team The Croperators een mooie derde plek in de internationale ‘Autonomous Greenhouse Challenge’ behaald en laten zien dat komkommers telen met kunstmatige intelligentie mogelijk is.  The Croperators is het enige Nederlandse team dat meedeed aan de internationale Autonome Kas Challenge georganiseerd door Wageningen Universiteit (WUR) en het Chinese Tencent. In de challenge stuurden we een proefkas aan met behulp van kunstmatige intelligentie en rekenmodellen die gevoed werden door sensordata. The Croperators bestaan uit data scientists, teelt- en energie-experts en productontwikkelaars. Samen combineren we kennis van teelt, energie, klimaat en data science.

Het vervolg!

De Challenge is afgelopen, maar wij gaan door met het ontwikkelen van een datagedreven en autonoom teeltsysteem voor de komkommer- en tomatenteelt! Samen met Nederlandse en internationale telers.

De verduurzamingsvraagstukken nemen toe in zowel de sierteelt als groenteteelt en er is een tekort aan teelt- en energie-experts in veel bedrijven. Daarnaast neemt met de continue groei van de wereldbevolking de behoefte aan voedsel toe. Hoe kan de glastuinbouw deze uitdagingen ombuigen tot kansen? Door kennis van teelt- en energiemanagement beschikbaar te maken via slimme datagedreven diensten!

Gezamenlijk ontwikkelen we de methodieken voor verschillende geautomatiseerde reken- en sturingsmodellen. Hiermee ontstaat een optimaal kasklimaat, lager energieverbruik met een optimale teeltopbrengst als resultaat. Door kennisborging in slimme rekenmodellen is minder expertkennis nodig op het tuinbouwbedrijf. Dus minder op intuïtie telen en met meer ondersteuning van realtime data. Bij bedrijven met veel kennis helpt dit bij complexe keuzes in teeltmanagement, daar waar minder kennis aanwezig is, is de stap naar teeltsturing op afstand mogelijk.

Kortom: maximale winstmarge uit teelt met minimale energiekosten en inspanning!

Doet u mee?

De mogelijkheden op het gebied van data-ontsluiting, sensortechniek en kunstmatige intelligentie zorgen ervoor dat autonoom teeltmanagement dichterbij is dan we een aantal jaar geleden dachten. Dat blijkt wel uit de resultaten van de Autonome Kas Challenge. Dit biedt kansen voor de glastuinbouw. Voor de verdere ontwikkeling van autonoom telen zijn The Croperators op zoek naar partijen die willen bijdragen aan dit succes. Doet u met ons mee?

Doet en denkt u met ons mee?
Voor de verdere ontwikkeling van autonoom teeltmanagement komen we graag in contact met:

  • Grote glastuinbouwbedrijven met groenteteelt, liefst ook met vestigingen in meerdere landen
  • Bedrijven die internationaal kassen bouwen
  • Investeerders, klimaatcomputer- of techbedrijven

Klaas van Egmond
Teeltengineer Delphy
k.vanegmond@delphy.nl

of

Rudolf de Vetten
Developer Data Solutions Agro Energy
R.D.deVetten@agro-energy.nl

Share:
ProjectleiderKlaas van Egmond
Betrokken teamsTeam Delphy Digital
Team Glasgroenten
Team Onderzoek Glastuinbouw (Improvement Centre)